آذوح: جعفر رستمی راد فعال آزربایجانی طی ابلاغیه الکترونیکی که توسط سامانه ابلاغ قوه قضاییه دریافت کرده بود روز چهارشنبه به مورخه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ با حضور در دفتر شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر از تایید حکم خویش مطلع گردید.

پیشتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور حکمی ابراهیم نوری و جعفر رستمی دو تن از فعالین ملی تورک را که به ظن شرکت در تجمعات قلعه‌بابک در تهران بازداشت شده بودند را به حبس، تبعید و محرومیت سیاسی - اجتماعی و رسانه‌ای محکوم کرده بود.

هجده ماه حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در نهبندان در مرز با افغانستان برای ابراهیم نوری و شش ماه حبس تعزیری برای جعفر رستمی احکامی بودند که از سوی دادگاه مذکور برای این دو فعال آزربایجانی صادر شده بود.

همچنین در این حکم هر دو فعال محکوم شده از عضویت در هرگونه احزاب، گروهها، دستجات سیاسی-اجتماعی و فعالیتهای رسانه‌ای محروم شناخته شده‌ بودند.

همچنین دادگاه بدوی در ارتباط با آقای رستمی، محکومیت ۷ ماهه در پرونده قبلی وی را یکی از دلایل محکومیتش عنوان کرده بود.