آذوح: عطا کریمی و علی عزیزی از فعالین ملی آزربایجان اهل اورمیه به شعبه ٦ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه احضار گردیده اند.

این دو فعال آزربایجانی که پیش‌تر در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط مامورین اطلاعات سپاه در اورمیه بازداشت و با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بودند امروز به مورخه ۱۱ خرداد ماه، طی تماس تلفنی برای روز یکشنبه ۱۲ خردادماه ۹۸ مقارن ساعت ۱۰ جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه به دادگاه انقلاب احضار شدند.

اتهام «تبلیغ علیه نظام» در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آقایان کریمی و عزیزی تفهیم شده بود.

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود که معاون دادستان از صدور قرار منع تعقیب ممانعت کرده و خواستار جریان یافتن دوباره پرونده شده بودند.

این دو فعال بارهای طی سالهای گذشته با حضور در شعبه مربوطه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده اند.

آذوح