آذوح: شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر آزربایجان شرقی با ارسال ابلاغیه‌ای به منزل عباس لسانی فعال دربند تورک خواست تا روز شنبه مورخه ۲۴ / ۰۱ / ۹٨ جهت رسیدگی مجدد به اتهام انتسابی ” فعالیت تبلیغی علیه نظام ” که در دادگاه بدوی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده، در محل این دادگاه حضور بعمل رساند.

ارسال این ابلاغیه که از طریق سامانه الکترونیک به وکیل این فعال سیاسی آزربایجانی آقای اصغر محمدی نیز ابلاغ شده که با مراجعت ایشان به دادگاه جهت هماهنگی برای حضور آقای لسانی در زمان تعیین شده در دادگاه که علی رغم نص صریح قانون و ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه… درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.با پاسخ منفی سردفتر شعبه رسیدگی روبرو شده است.

سردفتر شعبه رسیدگی در جواب درخواست وکیل مربوطه مبنی بر ابلاغ احضاریه در زندان و هماهنگی جهت حضور آقای لسانی برای جلسه رسیدگی مجدد به اتهام موجود در پرونده گفته است:

این مسئله به ما مربوط نمی‌شود و ما مسئولیت هماهنگی جهت انتقال او از زندان اردبیل را نخواهیم پذیرفت

در صورت اجرای این رویه غیرقانونی عملا به آقای لسانی اجازه دفاع از خود در دادگاه تجدید نظر داده نخواهد شد.

عباس لسانی از ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از دستگیری در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از هفته‌ها بی‌خبری مطلق و نامعلوم بودن علت بازداشت در شعبه معاونت دادستانی اردبیل با چهار اتهام «ترغیب و تحریک مردم آزربایجان غربی برای مسلح شدن»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» تحت محاکمه قرار گرفت.