آذوح: نیروهای امنیتی انتظامی در اردبیل طی عملیاتی یکپارچه یکشنبه (21 بهمن) به منازل و محل کار تعدادی از فعالین ملی این شهر یورش بردند.

تاکنون هجوم و تفتیش به منازل تعدادی از فعالین ملی آذربایجان از جمله آقایان مرتضی پروین، مهدی دوستدار، رحیم نوروزی و محل کار علی واثقی و مظاهر مالی مورد تأیید قرار گرفته است.

مأمورین در این مراجعت به دنبال یافتن سند مرتبط با پوسترهایی هستند که در روزهای اخیر و در اعتراض به بازداشت عباس لسانی؛ فعال سرشناس آذربایجانی به صورت گسترده در معابر عمومی اردبیل به نمایش درآمده است.

عباس لسانی از 25 دی ماه گذشته و پس از شرکت در جلسه واخواهی یک پرونده در شعبه 2 انقلاب تبریز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل شده است. هنوز مراجع قضایی دلیل این بازداشت و از اتهامات انتسابی در این پرونده چیزی منتشر نکرده‌اند.