از زمان امتناع صریح اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی و سپس آزادی اسد الله اسدی و سپردن این تروریست به ایران، شاهد جلوگیری و ممانعت از برگزاری چندین تشکل اعتراضی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف اروپایی به بهانه ناتوانی در تامین امنیت بوده ایم.

این روند با حمله به کمپ مجاهدین خلق که در آن از قوه قهریه استفاده شده و به گفته این سازمان توسط ۱۰۰۰ نیروی پلیس ضد شورش صورت گرفته که باعث جان باختن یک نفر از نیروها و جراحت تعداد زیاد دیگری شده، وارد مرحله جدیدی شده است.

ائتلاف دمکراتیک ملتها در ایران، علیرغم انتقاد از برخی مواضع سازمان مجاهدین خلق علی‌الخصوص در قبال حل دموکراتیک مساله ملتها در ایران، اقدامات غیر اصولی پلیس آلبانی در حمله به اردوگاه سازمان مجاهدین را که قطعاً در هماهنگی با رژیم جمهوری اسلامی و برخی کشورهای اروپایی بوده را محکوم می کند. اینگونه اقدامات یقیناً درخدمت تضعیف اپوزیسیون بوده و بنفع رژیم جمهوری اسلامی تمام خواهد شد.

دلبستگی و همکاری با رژیم جمهوری اسلامی ایران و محدود سازی فعالیت مخالفان رژیم در کشورهای اروپائی در نهایت به ضرر خود اروپا هم خواهد بود.

ائتلاف دمکراتیک ملتها در ایران

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان - دیرنیش

جنبش دانشجویی آزربایجان - آزوح

حركة النضال العربى الاحوازى

حزب بلوچستان راجی تپاکی

حزب دموکرات آزربایجان جنوبی - گآدپ

حزب راه آزادی قشقایی - قایی

حزب مرکز آزربایجان

۱ تیر ۱۴۰۲