آذوح: حسن آزربایجان، حسن آغا دمیرچی، پدر معنوی حرکت ملی آذربایجان، با همراهی فعالین ملی و حضور دهها نفر از دوستداران ایشان به خاک سپرده شد.

روز دوشنبه، 4 تیر، یکی از صفحات غم انگیز تاریخ آذربایجان نوشته و حسن آغا آذربایجان با سرزمینی که تمامی عمرش را به پای آزادی آن گذاشت، وداع نمود.

به گزارش آذوح روز دوشنبه و با حضور صدها نفر از فعالین ملی آذربایجان از شهرهای مختلف و با حضور خاطره انگیز دوستداران حسن آذربایجان، وداعی با شکوه با فرزند خلف بابک، یکی از محبوبترین رهبران حرکت ملی آذربایجان جنوبی، رقم خورد.

شعار پر معنی "آذربایجان سنین باشین ساغ اولسون، بویوک اوستاد سنین اوزون آغ اولسون" ساعتها در میان حاضران سرداده شد و دهها پلاکارد و پارچه نوشته در وصف استاد دمیرچی به اهتزاز درآمد.

برای دیدن گوشه هایی از مراسم تشییع و خاکسپاری استاد حسن دمیرچی می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://youtu.be/-YMpVMzIaog

https://www.facebook.com/AZOHqrupu/videos/1637654476288467/

حسن آغا دمیرچی، معلم و استادی است که سالیان عمرش را صرف اعتلای نام آذربایجان کرد و در سالهای خفقان و در زمانی که از حرکت ملی تنها جوانه ای نحیف باقی مانده بود با تمامی توان و وجود همه ی دارایی و جان خود را در حراست از ملت و سرزمینش خرج کرد و هیچ وقت، پا پس نکشید.

حسن آذربایجان برای فعالین ملی آذربایجان معلم و استادی تکرارنشدنی، برادری بزرگ و همراه، و دوستی همیشگی است. مردی که می دانستی هیچ گاه و به هیچ قیمت شرافت و ملت و سرزمینش را به هیچ قیمتی نخواهد فروخت.

استاد دمیرچی، حسن آغا آذربایجان، توسط ماموران امنیتی ایران با مرگی مشکوک روبرو شده است. روند درمانی ایشان به خوبی گواه این ادعاست و به هیچ ترتیبی نباید در این خصوص کوتاهی و قصوری داشت. اگر رژیم ایران بداند که که می تواند به راحتی با حسن آذربایجان چنین برخورد کند، نوبت به سرعت به دیگران نیز خواهد رسید. این ماشین کشتار بایستی پاسخگوی اعمال خود باشد و از تکرار جنایاتش بترسد.

گزارش کامل از آنچه بر سر حسن آذربایجان آمده را می توانید از لینک زیر مطالعه نمایید:

http://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2798-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA.html

این پرونده بسته نشده و تا کسب نتیجه ی قطعی نیز باز خواهد ماند.

در برخی اخبار به اشتباه دلیل مرگ حسن آغا دمیرچی "عارضه ی قلبی" ذکر گردیده در صورتی که "قطعا" چنین خبری صحت ندارد. قلب حسن آغا دمیرچی به صراحت و گواه "رسمی" پزشکان بیمارستان پس از دومین عمل جراحی کاملا احیا شده و با کوچکترین مشکلی تا زمان مرگ روبرو نبوده است. تاکنون تنها دلیل درگذشت ایشان از سوی مسئولین بیمارستان (و نه پزشکی قانونی) "عفونت بدن توسط باکتری!" عنوان گشته که کاملا غیرعلمی، غیر اصولی و برخلاف موازین حقوقی و پزشکی است. کما اینکه پرونده ی پزشکی حسن آغا دمیرچی (که تمامی وقایع روی داده در این یک ماه در آن ثبت گردیده) نیز از سوی مسئولین بیمارستان به ماموران امنیتی تحویل و از ارائه به خانواده ی حسن آغا و فعالین ملی خودداری شده است.

این پرونده، ادامه دارد.

آذوح