آذوح: خانواده آرش جوهری فعال کارگری آذربایجانی ساکن مغان (پارس آباد) اطلاع داده اند حدود دو ماه پیش آقای القاصی مهر دادستان وقت تهران با حضور در زندان اوین و ملاقات با برخی از زندانیان سیاسی منجمله آقای جوهری به وی قول داده که بامرخصی وی موافقت خواهد شد و گفته که خانواده پیگیر مراحل اداری و تودیع قرار شوند.

مادر این فعال سیاسی در فایل تصویری که همزمان با سالروز تولد فرزندش در اختیار رسانه ها قرار داده اعلام کرده است که بدنبال اعلام موافقت القاصی مهر با مرخصی آرش، او در دو ماه گذشته هر هفته از شهر مغان (پارس آباد) به تهران آمده و با حضور در دفتر وزیری و سایر مراجع، پیگیر مرخصی وعده داده شده‌ی القاصی مهر بوده است. اما هر هفته با این پاسخ که "هفته آینده مراجعه کنید" مواجه می گردد. و در آخرین مورد به ایشان اعلام شده با مرخصی فرزندش موافقت نگردید.

آرش جوهری فعال کارگری اهل شهر مغان روز ۱۴ مهرماه ۹۹ دستگیر شده و پس از تحمل ۲ ماه بازجویی و تحمل سلول انفرادی در بند دو الف، به جای آزادی با قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی، مستقیما به بند عمومی زندان اوین منتقل و سپس حکم ۱۶ سال زندان علیه ایشان صادر گردیده است که هفت و نیم سال از محکومیت صادره قابل اجرا می باشد.