آذوح: فعال ملی سرشناس آزربایجانی،خانم اولدوز قاسمی که در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲ در جریان اعتراضات تبریز در حمایت از مردم اهواز دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۶ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد گردیده بود.در حالی که حکم قرار منع تعقیب برای خانم قاسمی در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۸ در شعبه ۱۱۲ کیفری دادگاه تبریز به ریاست قاضی محمد علی پیری صادر شده بود،مجددا پرونده ایشان به شعبه ۲ تجدید نظر تبریز ارجاع داده شده است.

تاکنون چندین مورد مشابه در پرونده فعالین ملی آزربایجان مشاهده گردیده،که سیستم قضایی تحت فشار نیروهای امنیتی،بر خلاف صدور قرار منع تعقیب،پرونده فعالان را به شعبات تجدید نظر جهت افزایش حکم فعالین ارجاع داده‌ است.

خانم اولدوز قاسمی نزدیک به دو دهه است که در دفاع از حقوق پایمال شده ملت آزربایجان فعالیت داشته و در این راستا چندین بار بازداشت و زندانی شده‌اند.

خانم قاسمی که فرزند شهید هستند و دارای مدرک لیسانس علوم تربیتی میباشند،علی رغم معلم بودنشان بخاطر داشتن سوابق،از حق تدریس محروم مانده‌اند.ایشان در راستای فعالیتهای شعر و نویسندگی تا کنون چندین مقاله در مورد حقوق بانوان و مشکلات آزربایجان را نوشته‌اند.