آذوح: روزبه پیری فعال ملی آذربایجانی ساکن تبریز امروز ۵ آذر۱۴۰۰ در صحفه شخصی اینستاگرامی اش اطلاع داده است که پس از صدور قرار منع تعقیب توسط شعبه ۱۶ بازپرسی عمومی و انقلاب شهرستان تبریز برای مامورین لباس شخصی که وی را در حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار داده اند با تنظیم متن اعتراضی خواهان نقض قرار صادره و استماع گواهی شهود و صدور قرار جلب به دادرسی برای مامورین خاطی شده که در نهایت شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز ضمن رد اعتراض آقای پیری قرار صادره (منع تعقیب) را عینا تایید کرده است.

در قسمتی از متن اعتراضی آقای پیری که قاضی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز آن را بلاوجه و غیرقابل ترتیب اثر نامیده، آمده است :

" ...الف) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ در خیابان زعفرانیه تبریز نیروهای لباس شخصی که تعداد آنها بیش از ۱۰ نفر بود به اینجانب هجوم آورده و پس از بازداشت و دستبند زدن به بنده مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتم و از ناحیه صورت و دست و پا آسیب دیدم که گواهی پزشکی قانونی موجود بوده و ضم پرونده است.

ب) با وجود اشاره به وجود شهود در حین بازداشت و ضرب و جرح اینجانب در شکایت اولیه مع الاسف بازپرس محترم هیچگونه تحقیقی از شهود انجام نداده است فلذا تقاضای استماع شهادت شهود جهت اثبات ادعای خویش را دارم..."

روزبه پیری که روز ۱۸ شهریور۱۴۰۰ در تبریز همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بود روز ۷ مهر با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد خانواده این فعال آذربایجانی بارها در زمان بازداشت وی در خصوص ضرب و شتم و آسیب های وارده به ایشان اطلاع رسانی کرده و خواستار رسیدگی مقامات قضایی شده بودند.

آقای‌پیری سردبیر نشریه تبریز،موسس تشکل دانشجویی نوید اعتدال و مترجم کتاب"سلطان محمد فاتح" پیشتر نیز بارها به دلیل فعالیت های مدنی خویش سابقه بازداشت محکومیت و زندان دارد.