آذوح: صبح امروز ۱۴۰۰/۶/۲۰ پنج تن از فعالین ملی آزربایجانی به نامهای نادر‌صادقیان، یوسف‌سلحشور، وحید‌ابهری، امیر‌‌ستاری و محمد‌مردی برای آخرین دفاع از اتهاماتشان در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز به ریاست بازپرس هادی شهابی حضور یافتند.

یاد‌آور میشود که این فعالین ملی در جریان حمایت ملت آزربایجان از اعتراضات ملت عرب الاحواز توسط وزارت اطلاعات تبریز دستگیر شده بودند.

این فعالین پس از حدود ۲۰روز بازداشت در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات به زندان مرکزی تبریز انتقال و در بندامن نگهداری شدند.

فعالین یاد شده سه روز بعد با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

اتهام آقایان نادرصادقیان؛ وحید ابهری و امیر ستاری دعوت مردم به اغتشاش از طریق سامانه مخابراتی است.

اتهام آقای یوسف سلحشور فعالیت تبلیغی علیه نظام؛ دعوت مردم به اغتشاش از طریق سامانه مخابراتی و اخلال در نظم عمومی است.

اتهام آقای محمدمردی اخلال در نظم عمومی است.

گفته میشود که هر کدام از این فعالین آزربایجانی در سالهای گذشته بارها و بارها به خاطر فعالیت های مدنی و دفاع از حقوق پایمال شده ملت آزربایجان دستگیر؛ شکنجه و زندانی شده اند.

خاطرنشان سازیم که درجریان حمایت ملت آزربایجان از اعتراضات ملت عرب الاحواز بسیاری از فعالین ملی ازجمله:

اولدوز قاسمی؛محمدمحمودی؛ شهروز برزگر؛ شاهین برزگر؛ داوود رحیمی؛ سیامک کوشی؛رضا شهریور؛ محمد کاظمی؛ هادی محمدی؛وحید محمدی؛ حسین قره‌جه‌داغی؛جواد دهقان دستگیر و با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده‌اند.