آذوح: جزوه «غرب آزربایجان، از دیروز تا امروز؛ وظیفه‌مان برای فرداها» توسط فعالین حرکت ملی آزربایجان در شهرهای اورمیه، سولدوز و ... چاپ و توزیع شد.

این جزوه به بررسی شرارت‌ها و قتل‌عام‌های گروه‌های تروریستی کُرد از شیخ عبیداله تا پ.ک.ک پرداخته است.

تصاویری از جنایات اسماعیل سیمتیقو، جنگ سولدوز و ... در این جزوه جای گرفته است.

جزوه «غرب آزربایجان، از دیروز تا امروز؛ وظیفه‌مان برای فرداها» در اکثر شهرهای غرب آزربایجان بخصوص اورمیه و سولدوز پخش شده است.

https://t.me/AZOH_qrupu/6114