ملت مبارز و آزادیخواه عرب الاحواز، همرزمان شما در آذربایجان جنوبی خوب می‌دانند که مبارزات متداوم شما ارکان رژیم سرکوبگر و نژادپرست ایران را به لرزه درآورده‌است. ما قیام غرورانگیز ملت عرب الاحواز را خط بطلانی می‌بینیم بر سیاست‌های یکصدساله‌ای که هدفش تغییر بافت اتنیکی الاحواز از طریق تخریب محیط زیست و انتقال منابع آب این استان به استان‌های فارس‌نشین همچون اصفهان و یزد به منظور ایجاد زمینه لازم برای مهاجرت اجباری این ملت سرافراز بوده‌است.

ما ملت تورک آذربایجان جنوبی که سال‌هاست شاهد اجرای این سیاست‌های اشغالگرانه، سرکوبگرانه و نژادپرستانه در سرزمین خودمان نیز هستیم و دوشادوش ملت عرب الأحواز در مقابل این سیاست‌های غیر انسانی قد علم کرده‌ایم، ضمن اعلام حمایت همه‌جانبه از قیام ملت عرب الأحواز از مجامع بین‌المللی و تمامی وجدان‌های بیدار می‌خواهیم که در این برهه حساس تاریخی ضمن محکوم نمودن سرکوب خونین قیام ملت عرب الاحواز، رژیم حاکم بر ایران را وادار به ترک سیاست برخورد خصمانه و سرکوبگرانه با ملت‌های ساکن در ایران بنمایند.

پایدار باد اتحاد استراتژیک ملت عرب الاحواز و ملت تورک آذربایجان جنوبی

عاشت الاحواز العربیه

اتحاد دمکراتیک آزربایجان- بیرلیک

اتحادیه دمکراتیک ترکهای آزربایجان جنوبی

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش)

جبهه آزادی (گاماج)

جنبش بیداری ملی آذربایجان جنوبی

جنبش دانشجویی آزربایجان- آذوح

حزب استقلال آزربایجان جنوبی

حزب دمکرات آذربایجان جنوبی

حزب لیبرال دموکرات آزربایجان جنوبی (GALDP)

حزب مرکزی آزربایجان (AMP)