چاپ
دسته: اخبار
بازدید: 100

 

آذوح: سامان‌ بیدار‌ اجیرلو‌ فعال‌ ملی‌ آذربایجانی‌ و از لیدرهای اردبیلی تیم‌ تراکتور آذربایجان با حکمی‌ که‌ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اردبیل دریافت‌ کرده‌، به ۳ سال و ۴۵ روز حبس تعلیقی محکوم‌ شده‌ است.

این فعال آذربایجانی‌ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ طی‌ ابلاغیه‌ ای‌ که‌ به صورت شفاهی توسط دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب به وی ابلاغ گردیده، مطلع شده است از بابت هر سه اتهام "فعالیت‌ تبلیغی‌ علیه‌ نظام از طریق‌ انتشار‌ مطالب‌ غیر‌ واقعی‌ منجر به‌ تشویش‌ اذهان‌ عمومی"، "توهین‌ به بنیانگذار انقلاب‌ اسلامی" و " توهین‌ به رهبر انقلاب‌" که به گزارش سازمان اطلاعات سپاه اردبیل تهیه شده، محکوم گردیده است.

شعبه اول دادگاه انقلاب این فعال ملی را از بابت‌ اتهام انتسابی‌‌ " توهین به بنیانگذار انقلاب‌" به‌ تحمل‌ یک‌ سال‌ سه‌ ماه‌ حبس تعزیری‌ از بابت‌ "توهین‌ به‌ رهبر انقلاب‌" به‌ یک‌ سال‌ و سه‌ ماه‌ حبس تعزیری‌ و از بابت‌ "فعالیت‌ تبلیغی‌ علیه‌ نظام‌" به‌ تحمل‌ هفت‌ ماه‌ و ۱۵ روز‌ حبس‌ با احتساب‌ ایام‌ بازداشت‌ قبلی در مجموع به ۳ سال ۴۵ روز حبس تعزیری محکوم‌ کرده است، که‌ این‌ حکم‌ به مدت سه سال به حالت تعلیق در آمده است.

آقای بیدار بعد از ظهر یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ توسط مامورین امنیتی بازداشت و پس از بازداشت ۲ روزه در بازداشتگاه اداره اطلاعات، روز ۱۲ اسفند به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.

در‌ پایان روز‌ ۱۸ اسفندماه‌ ۱۳۹۹ با تودیع‌ قرار‌ وثیقه‌ ۵۰ میلیون‌ تومانی‌ موقتا‌ تا پایان‌ مراحل دادرسی از زندان‌ مرکزی‌ اردبیل‌ آزاد‌ شده‌ بود.