آذوح: داوود و ایوب شیری از فعالین ملی و سیاسی سرشناس حرکت ملی آزربایجان جهت گذراندن باقیمانده حکم خود راهی زندان مرکزی تبریز شدند.

برادران شیری از فعالین ملی ساکن تبریز که در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 دستگیر شده بودند، پس از اعتراض به رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی هر کدام به ۶ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند ظهر امروز با حضور در دادگاه اجرای احکام برای گذراندن باقیمانده حکم خود به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند.

داوود و ایوب شیری بدون حضور در اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ با هجوم نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در محل کار خود دستگیر و به مدت ۸۲ روز در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات تبریز در بازداشت به سر برده بودند.

برادران شیری به همراه تعدادی از فعالین ملی همچون اکبر مهاجری؛ محمد محمودی؛ شاهین برزگر؛ ناصر خلوصی؛ بابک حسینی مقدم و محمدعبدالمحمدزاده پس از فرآیند بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی تبریز انتقال داده شده بودند و در بند امن به مدت حدود یک ماه نگهداری شده و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بودند.