آذوح: ماموران اداره اطلاعات تبریز روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه با یورش به منزل شخصی جعفر وکیلی در تبریز، این فعال ملی آذربایجانی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

گفتنی است که یورش مأموران اداره اطلاعات تبریز به منزل شخصی جعفر وکیلی، بدون ارایه حکم قانونی صورت گرفته و پس از تفتیش منزل، وسایل شخصی‌ او را نیز همراه با خود برده‌اند.

جعفر وکیلی، به کار پیمانکاری ساختمان مشغول می‌باشد. تا لحظه درج این خبر از اتهامات مطروحه، محل نگهداری و وضعیت سلامتی این فعال ملی آذربایجانی اطلاعی در دست نیست.