چاپ
دسته: اخبار
بازدید: 248

 

آذوح: سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی فعالین ملی آذربایجانی ساکن تبریز طی ابلاغیه های جداگانه که برای هر‌کدام ارسال شده به شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز احضار شدند.

بر اساس ابلاغیه الکترونیکی ارسالی ، این فعالین بایستی ساعت ۹صبح ۲۰ دیماه ۹۹ جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه در دادگاه حاضر شوند.

اتهام این فعالین در‌مراحل بازپرسی اخلال در نظم عمومی از طریق در تجمعات غیرقانونی و تمرد به ماموران عنوان گردیده بود.

رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی روز ۲۶ تیر ۱۳۹۹ در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت شده بودند و پس از گذشت دو هفته عصر روز ۸ مرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰میلیون تومان برای هر کدام از فعالین به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودند.

سعدالله ساسانی مجددا در جریان تجمعات اعتراضی مشابهی در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ در شهر تبریز بازداشت و در تاریخ ۲۱ مهرماه امسال، با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.