🔷جنایت علیه بشریت در بلوچستان را محکوم می کنیم

🔹فاشیسم جمهوری اسلامی در طول دو هفته گذشته تلاش دارد اعتراضات آزادیخواهانه مناطق مختلف ایران را با سرکوبهای وحشیانه پایان دهد، اما روز جمعه جنایت‌ هولناک دیگری به پرونده جنایت‌هایش در ایالت بلوچستان و شهر زاهدان افزود.

🔹به قتل رساندن دهها انسان و زخمی کردن صدها معترض با توسل به سلاح‌های جنگی بی شک در تاریخ ایران و بلوچستان تحت عنوان «جمعه سیاه زاهدان» ماندگار خواهد شد و صفحه سیاه دیگری بر کارنامه ننگین رژیم جمهوری اسلامی افزوده خواهد شد.

🔹بی شک‌ این جنایت هولناک در زاهدان به مداخله جامعه جهانی و برقراری دادگاه بین المللی برای مجازات آمران و عاملین این جنایت نیاز دارد.

🔹ما سازمان های مدنی و سیاسی آذربایجان، ضمن تسلیت به ملت بلوچ و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان «جمعه سیاه زاهدان» همبستگی خود را با مردم بلوچ و بلوچستان اعلام میکنیم و تا برکناری رژیم فاشیستی و مافوق ارتجاعی جمهوری اسلامی متحد و یکپارچه در کنار بلوچستان هستیم. مطمئنیم که این مبارزه آینده‌ایی بهتری را برای همهٔ ملل ‌ساکن ایران به ارمغان خواهد آورد.

🔷تشکل‌های امضاء کننده:

🔹مرکز مطالعاتی تبریز

🔹اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک

🔹تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان

🔹جنبش دانشجویی آذربایجان – آذوح

🔹حزب دمکرات آذربایجان جنوبی

🔹حزب مرکزی آذربایجان

۹ مهر ۱۴۰۱