Yarı Hənək – Yarı Dəyənək

+++++++++++++++++

Tərs ya Avand ( üçüncü bölüm )

+++++++++++++++++

Qaç ha qaç idi məhşər günü idi

Birsi şiiyə idi , birsi sünnü idi

Birsi ortodoks , birsi katolik

Birsi yəhudi , hələ bir illik

Budayi almadı mətləb buda-dan

Müsəlman görmədi xeyir xuda-dan

Birsi itirmişdi , dədə babasın

Birsi tapmış idi , yeni əbasın

Birsi ağlayırdı , sevindiyin-dən

Birsi gülürdü ancaq hirsin-dən  

Birsi xoş idi , könəzliyin-dən

Oynayırdı birsi , dərdmənliyin-dən

Birsi çox uzaq ana dilindən

Başına çalırdı dərdin əlindən

Birsi qaçırdı , birsi durmuşdu

Birinin gözü açıq , amma uymuşdu

Birsi baxırdı görə bilməyirdi

Birsi sözlü idi, diyə bilməyirdi

Birsi itmiş idi , öz küçəsində

Ruhu banlayırdı , xam beçəsində

Birsi üzürdu , öz kinəsində

Batırdı dərinə tam hiləsində

Birnə öz dini problem idi !

Təəssüflə onu , o bilməyirdi !

Öz allahı birnə olmuşdu qənim

Deyirdi bu qənim mənimdi mənim

Günahı , özgədə görən birsi ?

Səhvini düzəltməz , ölmüş dirisi

Günahlar axtardı özgələrin-də

Batmışdı palçığa lab-da dərin-də

Bir ömür rialist ola bilmədi

İnadı boynundan sala bilmədi

Keçirdi ömürlər , yazıqlıq ilə

Düşürdü uçuruma , hazırlıq ilə

Ərənlər , qalmışdı bu işə heyrət

Şüurdan kasıblar , həmişə həsrət

Bu olay arıfi , eylədi heyran

Nəticə sufini, eylədi giryan

Gözü tox bunlardan , işkəncədəydi

Könlü ac olana , dəyənək dəydi  

Din ki bir rəhmət idi , lənət olmuşdu

Yerinə hərb , dava , savaş , dolmuşdu

Dini siyasətə qatıb , evini yıxdılar

Nifaqı məçit-də , hürr buraxdılar

Ocağın çanağı , cırıldı , sındı

Tanrila ilgilər tamam qırıldı

Vəhşilik bir daha , mod ola-bildi

Kəliyə alçaqlıq tez dola-bildi

Reklam sərgiliyən ! cəhalət oldu

Batillər gəlişdi bətalət oldu

Seçənək pis ilə ən pis olmuşdu

Yaxşılıq əriyib sınıb solmuşdu

20.08.1998   Eşilbax