دور از انتظار نبود که پس از صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد فرسایش زبان فارسی،پان فارسها این صحبتها را چراغ سبز حساب کرده و اقدامات بیشتر و آشکارتری را در جهت یکسان سازی زبان کشور و آسمیله کردن سایر زبان ها انجام دهند در همین راستا معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خانم رضوان حکیم زاده طی مصاحبه ای طرح بسندگی زبان فارسی را عنوان کردند و اظهار داشتند که در پی فرمایشات مقام معظم رهبری بر اهمیت یادگیری زبان فارسی(فرمایشات ایشان برای یادگیری زبان فارسی نبوده بلکه فرسایش زبان فارسی بوده )این طرح در راستای عدالت آموزشی ارائه شده و ۲پی آمد را دنبال میکند پیامد اول دیر آموز تلقی نشدن دانش آموزان و پیامد دوم حمایت از دانش آموزان که از مدرسه طرد نشوند همچنین ایشان در اظهارات سخیفی دیگر گفتند که این طرح در راستای حقوق کودکان مناطق محروم است ولی مشخص نکردند چگونه حقوق کودکان مناطق محروم با این طرح تامین خواهد شد و در جواب انتقادهایی که برای حفظ زبان مادری شده این انتقادها را رد کرده و گفتند که در محیط خانواده با زبان مادری صحبت میشود که بسیار تعجب برانگیز است معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش که حتما باید با بدیهیات روان شناسی آشنا باشند این حرف را بزنند.

سازمان یونسکو به خاطر اهمیت زبان مادری ۲۱فوریه را روز جهانی زبان مادری عنوان کرده و جمهوری اسلامی ایران نیز آنرا امضا و قبول کرده است. طبق تعریف روان شناسی زبان مادری آن زبانی است که مادر به هنگام حاملگی به آن زبان صحبت میکند. طبق تحقیقات روان شناسان از جمله پیاژه دو زبانه ها اگر زبان اول خود را خوب یاد بگیرند در پردازش اطلاعات هیجانی و حوزه دریافت معانی به بقیه ارجحیت دارند و کنار گذاشتن زبان مادری به لحاظ علمی آسیبی جبران ناپذیر به روند رشد شناختی و هوشی،عاطفی و کلامی کودک وارد میکند اگر کسی نتواند به زبان مادری آموزش ببیند و به آن زبان متن تولید کند در پروسه شناخت دچار نقص و اختلال هویت میشود. و طبق تحقیقات عصب شناسان زبان دوم بدون آموزش زبان مادری به مغز آسیب وارد میکند زبان مادری با هیجانات اصیل ما سر و کار دارد یعنی آغازگر هیجان انسان است.همه اینها تنها چند نمونه از درجه اهمیت زبان مادری است که اشاره شد ولی کتابهای متعددی است در همین زمینه که توصیه میکنم کارشناسان محترم وزارت آموزش و پرورش و سرکار خانم حکیم زاده مطالعه بفرمایند.

این طرح نیز مانند طرح های به شکست انجامیده شده آموزش و پرورش در چهل سال گذشته شکست خواهد خورد چرا که وزارت آموزش و پرورش هیچ طرحی را با پشتوانه کارشناسی شده و علمی ارائه نمیکند و همیشه راه آزمون و خطا را پیش میگیرند و به همین سبب است که سیستم آموزشی ایران پویا و مفید نیست.

بهتر بود به جای ارائه طرح ضد حقوق بشری بسندگی زبان فارسی شرایطی را۲برای اجرای اصل ۱۵قانون اساسی فراهم میکردند و کودکان اول به زبان مادری خود آموزش میدیدند و بعد زبان دوم را یاد میگرفتند.