فعالین تورک؛

احزاب و فعالین محترم ملل تحت ستم در ایران؛

در تاریخ ۲۲/۰۴/۲۰۲۳ نشستی در راستای ایجاد مکانیسم همکاری منسجم بین احزاب آزربایجان جنوبی در شهر باکو پایتخت جمهوری آزربایجان شمالی و با میزبانی «کانون‌های آزربایجان واحد - BAO» برگزار شد. شایان ذکر است در این مکانیسم همکاری دو حزب از ترکان قشقایی و ترکمن صحرا نیز با هدف همکاری و نقش حمایتی حضور داشتند.

این نشست در راستای ایجاد انسجام تشکیلاتی بین جریان های سیاسی با نتایج مثبت و قابل تحسین به پایان رسید. در پایان این نشست، که در نتیجه یک سری مشکلات تکنیکی در سالن هتل مورد نظر و همچنین سالن رزرو برگزار نشده و در دفتر سازمان BAO برگزار شد، تصاویری به رسم یادبود و رپرتاژ خبری منتشر گردید که وجود نقشه ای در دیوار دفتر مرکزی سازمان کانون‌های آزربایجان واحد بستر انتقاد برخی از فعالین ملی، رنجش و گلایه برخی از همرزمان جبهه ملل تحت ستم از جمله ملت عرب احواز و ملت ترکمن را پدید آورد.

ما به عنوان تشکل های عضو در «مرکز هماهنگی آزربایجان جنوبی» لازم دانستیم نقاطی چند را در خصوص مباحث مطروحه بیان کنیم:

۱- احزاب تورک (آزربایجان جنوبی و قشقایی) که در پلاتفرم های مختلفی فعالیت می کنند در مرامنامه های تشکیلاتی، بیانیه های اعلام موجودیت، موضع گیری مختلف تشکیلاتی و کنفرانس های رهبران، بارها به ضرورت بلاشک حسن همجواری و احترام به اراضی تاریخی ملل تحت ستم ملی در ایران تاکید کرده اند.

۲- احزاب تورک (آزربایجان جنوبی و قشقایی) همواره و در هر فرصتی ضمن رد و محکوم نمودن هرگونه توسعه طلبی نژادی و ارضی همانگونه که در مقابل ادعاهای واهی به اراضی تاریخی آزربایجان حساس می باشند، هر زمان بر ضرورت همبستگی ملل تحت ستم در مقابل ارتجاع و فاشیسم تاکید داشته و دارند.

۳- از دیدگاه احزاب تورک (آزربایجان جنوبی و قشقایی) نقشه مورد بحث در حد یک تئوری و اندیشه یک جریان سیاسی میباشد که در اکثر کشورهای دمکراتیک و آزاد و حتی در بین همه ملل تحت ستم ملی نیز جریاناتی با این اندیشه ها بوده و هست و فعالیت می کنند. این نقشه (در صورت اشاره به اراضی فعلی آزربایجان جنوبی) مورد تایید احزاب تورک (آزربایجان جنوبی و قشقایی) عضو در مرکز همکاری آزربایجان جنوبی نیست. همانگونه که در اسناد تشکیلاتی بازنشر شده در روزهای اخیر نیز مشهود است خصوصاً احزاب آزربایجان جنوبی هیچ ادعایی بر اراضی ملل همسایه ندارند و صرفاً خواستار احقاق حق تعیین سرنوشت خود در وطن تاریخی خود هستند.

۴- مسئولین احزاب تورک (آزربایجان جنوبی و قشقایی) در حرکتی شایسته برای عقیم و خنثی نمودن توطئه تخریب و شانتاژ از طرف نهادهای امنیتی رژیم ایران و محافل فاشیست ایرانشهری در تشدید اختلاف و تضعیف ملل تحت ستم ملی در ایران، با رایزنی های لازم، با همرزمان خود در « کانون‌های آزربایجان واحد - BAO » ضرورت تجدید نظر در مسئله تمامیت ارضی ملل تحت ستم ملی در ایران را گوشزد کردند.

البته امیدوار هستیم برخی از رهبران سایر ملت های تحت ستم نیز که با نقشه های تخیلی علناً و با فعالیت های تروریستی عملاَ اراضی تاریخی آزربایجان را مورد تهدید قرار داده و توسعه طلبی می کنند نیز از حساسیت بلاشک ملت آزربایجان در خصوص اراضی تاریخی خود آگاه شده و در عملکرد خود تجدید نظر کنند.

احزاب و فعالین محترم ملل تحت ستم ملی؛

همه می دانیم که هیچ تحولی در ایران تحت حاکمیت ارتجاعی و فاشیستی جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد شد مگر آن که جبهه ای متحد و منسجم از ملل تحت ستم شکل گیرد.

جریان فاشیسم ایرانشهری نیز که در بدنه نظام فاسد و اپوزیسیون به اصطلاح برانداز فعال می باشد به خوبی آگاه است که با ایجاد جبهه ملل تحت ستم در ایران، هژمونی فارسی از بین رفته و بستر ایجاد یک جامعه دمکراتیک در راستای تعیین سرنوشت ملت ها فراهم خواهد آمد.

لذا این دو جریان ارتجاعی و فاشیستی به مانند تیغهای یک قیچی با بهانه قرار دادن انواع مسائل و اختلافات جزئی تلاش می کنند با تمامی ابزارهای رسانه ای و سایبری جبهه ملل تحت ستم ملی را نابود و متلاشی کنند.

چنانکه در مسئله نقشه نیز شاهد بودیم نهادهای امنیتی رژیم ایران و شبکه سایبری فاشیسم ایرانشهری با تشدید شکاف ها «دایه مهربانتر از مادر» شده و هجمه سنگینی علیه دولت جمهوری آزربایجان شمالی و احزاب ملی آزربایجان جنوبی راه انداختند. با کمال تاسف شاهد بودیم علیرغم تعامل تحسین برانگیز فعالین عرب احوازی و برادران ترکمن، برخی کوته نظران به ظاهر خودی در جبهه سایبری نهادهای امنیتی و فاشیسم ایرانشهری قرار گرفته و بستر را برای در سیبل قرار دادن دولت و رهبریت آزربایجان شمالی و احزاب ملی آزربایجان جنوبی را فراهم آوردند تا فاشیسم ایرانشهری بر ارزش های ملی آزربایجان بهتر و بیشتر بتازد.

در پایان بار دیگر یاد آور می شویم بعنوان سازمانهای شرکت کننده در نشست «مرکز هماهنگی آزربایجان جنوبی» در باکو اتحاد و همبستگی و حل تضادها و اختلاف ها و تقویت جبهه ملل تحت ستم در ایران را رمز پیروزی مبارزات ملی می دانند. یقین می دانیم با همکاری های نزدیک احزاب ملل تحت ستم ملی و ایجاد جبهه مشترک مبارزاتی توطئه فاشیسم ایران شهری عقیم مانده و پایانی خواهد بود بر نظام فاسد و فاشیستی جمهوری اسلامی

پیروز باد اتحاد ملل تحت ستم ملی در ایران

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان – دیرنیش

جنبش دانشجویی آزربایجان – آزوح

حرکت رهایی ملی آزربایجان جنوبی – قورتولوش

حزب دمکرات آزربایجان جنوبی – گآدپ

حزب راه آزادی قشقایی - قایی

28/04/2023