🔷ملت تورک آزربایجان

🔹چنانکه مستحضر هستید در پی وخامت وضعیت دریاچه اورمیه و حساسیت‌های ملت تورک آزربایجان جنوبی، مرکز همکاری تشکیلات‌های آزربایجان جنوبی با صدور فراخوانی خواستار برگزاری تجمع اعتراضی در شهرهای آزربایجان جنوبی علیه سیاست‌های تبعیض آمیز رژیم ایران و خشکاندن دریاچه اورمیه شد.

🔹عصر روز شنبه ۲۵ تیر، شیرزنان و جوانان غیرتمند آزربایجانی علیرغم پادگانیزه شدن شهرها و تهدید، احضار و بازداشت ده‌ها نفر از فعالین مدنی و برخی فعالیت‌های انحرافی و سیاه‌نمایی‌های رسانه‌ای، توانستند فضای اختناق امنیتی و نظامی را خصوصاً در شهر سرفراز اورمیه با شعارهای مختلف ملی بشکنند.

با اینکه رژیم اشغالگر ایران-فارس، و جریان فاشیستی به اصطلاح اوپوزیسیون ایرانشهری و حتی احزاب و گروه های تروریستی کورد در غرب آزربایجان و هوادارانشان، یک هفته تمام بر علیه این حرکت فعالیت کردند، ملت تورک آزربایجان بار دیگر توانست فریاد مظلومیت خود در رابطه با خشکاندن تعمدی دریاچه اورمیه را به گوش جهانیان برساند.

🔹ما بعنوان مرکز همکاری تشکیلات‌های آزربایجان جنوبی بر این باوریم:

۱- هیچ نیرو و ماشین عریض و طویل سرکوب نمی‌تواند در مقابل اراده یک ملت مقاومت کند. ملت تورک آزربایجان بار دیگر ثابت کرد که برای دفاع از هویت، هستی و منافع ملی خود هر زمان که ایجاب کند، می تواند در کف خیابان حاضر باشد.

۲-ملت تورک آزربایجان و تشکیلات‌های آزربایجانی بار دیگر ثابت نمودند که خط مبارزه و مقاومت ملت تورک از خط تمامی جریانهای سراسری به اصطلاح برانداز که در خدمت ایرانگرایی و راسیزم فارس هستند جدا بوده و ماهیت مبارزاتیش بر مبنای منافع ملی ملت تورک آزربایجان جنوبی ترسیم می‌گردد.

۳- بار دیگر اثبات شد که اتحاد، همگرایی و تبعیت از عقل جمعی تنها رمز پیروزی مبارزه تشکیلاتی در حرکت ملی آزربایجان می‌باشد.

۴- کارزار مبارزه برای نجات دریاچه اورمیه و تجمعات ۲۵ تیر بار دیگر ضرورت‌های کار رسانه‌ای، اطلاع رسانی و استفاده از فضای مجازی در مبارزات ملی را نشان داد. البته که بعنوان مرکز همکاری تشکیلات‌های آزربایجان جنوبی هنوز هم نقصان‌های زیادی در این خصوص پیش پای ماست. اما لازم می‌دانیم از همه فعالین فضای مجازی که با کار خستگی ناپذیر توانستند رژیم را به ترس و دلهره بیندازند تشکر و قدردانی کرده و امیدواریم تا رسیدن به حاکمیت ملی و آزادی ملت تورک آزربایجان، از کار و فعالیت دست نکشند.

۵- همانگونه که در ویدئوهای منتشره نیز شاهد بودیم، فعالین جنبش زنان در کارزار نجات دریاچه اورمیه و اعتراض به تبعیض‌ها پیشقراول و ‌پیشاهنگ بوده و بعنوان مرکز همکاری تشکیلات های آزربایجان جنوبی از همه زنان آزادی‌خواه آزربایجانی قدردانی و تشکر می‌کنیم.

۶- رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران باید بداند که برخورد قهر امیز با فعالین مدنی آزربایجانی در شهرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی نمی تواند مانع حق طلبی ملت تورک آزربایجان باشد. ما بعنوان مرکز همکاری تشکیلات‌های آزربایجان جنوبی به همه مسئولین قضایی و امنیتی هشدار می‌دهیم سرنوشت فعالین ملی بازداشت‌شده برای همه ملت آزربایجان اهمیت حیاتی داشته و هرگونه برخورد قهرآمیز با بازداشت‌شدگان تبعات بسیار جدی برای دولت اشغالگر جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.

🔷در پایان بار دیگر قدردانی خود را از همه نیروها، زنان و جوانان غیرتمند آزربایجانی اعلام کرده و یادآور می‌شویم، تجمع ۲۵ تیر تنها بخشی از کارزار نجات دریاچه اورمیه و اعتراض به سیاست‌های اشغالگرانه و نژادپرستانه و‌ استعماری علیه ملت تورک آزربایجان می باشد. بدون شک این کارزار با شیوه‌های مختلف در داخل و خارج و فضای مجازی تا رسیدن به اهداف مبارزاتی ادامه یافته و شاهد فراخوان و تجمعات بیشتری در شهرهای آزربایجان خواهیم بود؛ تا زمانی که اشغال و تاراج منابع آزربایجان جنوبی از طرف اشغالگران ایران-فارس تمامیت‌خواه به پایان رسیده و می توان فردای آزاد و دمکراتیک برای آزربایجان جنوبی متصور شد.

🔷مرکز همکاری تشکیلات‌های آزربایجان جنوبی:

اتحادیه دمکراتیک ترک آزربایجان جنوبی-گادتب

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان –دیرنیش

جبهه آزادی -گاماج

جنبش دانشجویی آزربایجان- آزوح

حزب استقلال آزربایجان جنوبی-گایپ

حزب دمکرات آزربایجان جنوبی-گادپ

حزب لیبرال دموکرات آزربایجان جنوبی-گالدپ

حزب مرکزی آزربایجان-آ م پ

۲ مرداد ۱۴۰۱