چاپ

 

آذوح: پیشتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری طی حکمی سیامک میرزایی فعال سیاسی تورک را که پس از سپری کردن ۳ سال حبس در زندان اوین به شهر قائن تبعید شده بود، با اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران" به ۱ سال حبس تعزیری‌ و از باب مجازات تکمیلی به منع خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی به مدت دو سال محکوم کرده بود که بعلت عدم حضور آقای میرزایی در دادگاه این حکم غیابی صادر شده و قابل واخواهی عنوان گردیده بود.

لازم به یادآوری است؛ سیامک میرزایی در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۵، در پارساباد مغان بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به بازداشتگاه اوین تهران منتقل شد.

وی پس از ماهها بازجویی و شکنجه در انفرادی اوین توسط دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام "عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی" ابتدا به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم گردید. سپس این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال تبعید تقلیل یافت.