چاپ

 

آذوح: زندانی سیاسی آزربایجان جنوبی سیامک سیفی ساکن مشکین شهر استان اردبیل به قید ضمانت از زندان اردبیل آزاد شد.

سیامک سیفی که روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه در محل زندگی خود در مشکین شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود با قرار وثیقه سنگین ۱۵۰میلیون تومانی از زندان اردبیل آزاد شد.

فعال ملی آزربایجان سیامک سیفی روز بعد از دستگیری و پس از بازداشت در کلانتری ۱۱ مشکین‌شهر ساعت ۲ ظهر به دادگاه منتقل و از آنجا به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردیبل منتقل شده بود.

فعال ملی آزربایجان بعد از چند روز بازداشت در اداره اطلاعات اردبیل به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود. بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشکین‌شهر در پرونده زندانی سیاسی آزربایجان «تحریک مردم و همفکران خود به اغتشاش و تجمع در خیابات به دلیل گرانی بنزین» را درج کرده است.