چاپ

 

آذوح: دیوارهای بسیاری از خیابانهای اصلی شهر اورمیه مزین به شعارهای ملی گردید.

به گزارش آذوح در روزهای گذشته در پاسخ به فعالیتهای مشکوک برخی مسئولان حکومتی و همکاری آنان با گروهکهای تروریستی کورد دیوارنویسیهای گشترده ای انجام کرفته است.

فعالین ملی آذربایجان با درج شعارهای ملی و پخش اعلامیه ها، از آمادگی حرکت ملی آذربایجان برای پاسخگویی به غلط اضافی مسئولان حکومتی و برپایی اعتراضات گسترده ی خیابانی خبر داده اند.

آذوح