چاپ

 

آذوح: به گزارش آذوح تداوم بی خبری از وضعیت فعالین ملی آزربایجانی بازداشت شده در سولدوز، سبب نگرانی خانواده این دو فعال شده است.

میر موسی ضیاء گرگری فعال ملی که در روز ۱ تیرماه ۹۸، در جلو منزل خود توسط نیروهای لباس شخصی ربوده شده بود. سپس به همراه وی منزل شخصی این فعال ملی را تفتیش کردند. پس از یک هفته تماس کوتاهی که با خانواده اش داشته مشخص شده به بازداشتگاه اداره اطلاعات اورمیه انتقال داده شده است. و نیز سجاد شهیری فعال ملی آذربایجان که برای انجام امور شخصی از سولدوز به اورمیه سفر کرده بود در همان شهر توسط اداره اطلاعات ربوده شده که تا کنون هیچ خبری از وی در دسترس نیست.

خانواده میر موسی ضیاء گرگری فعال ملی آذربایجانی از وضعیت سلامت ایشان نگران هستند لذا این فعال ملی دارای مریضی دیابت، فشار خون بالا و نیز مریضی قلبی که چند مورد سکته قلبی داشته است، می باشند. ولی به جز یک تماس ۲۰ ثانیه ای دیگر هیچ اطلاعی از وی ندارند.

نزدیک به دو هفته است که بی خبری از این دو فعال ملی خانواده های آنها را از آخرین وضعیت جسمانی ، روحی و سلامتیشان نگران هستند. .