آذوح: کاظم صفابخش هنوز در زندان فاشیسم است.

به گزارش آذوح اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات واهی “کاظم صفابخش” فعال ملی آزربایجانی و یکی از لیدرهای هواداران تیم تراختور آزربایجان در تهران که هم اکنون بدون محاکمه در زندان ائوین محبوس می باشد، اوایل اسفند سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار گردید که اتهامات مطرح شده طی این جلسه دادگاه علیه این فعال “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” گزارش شده است.

یکشنبه ۵ اسفندماه ۹۷، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای “کاظم صفابخش” فعال ملی آزربایجانی محبوس در زندان ائوین در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

اتهامات مطروحه علیه این شهروند تورک ساکن تهران که در این جلسه دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” بوده است.

گفته می‌‌شود علیرغم گذشت بیش از 5 ماه از زمان بازداشت آقای صفابخش کماکان با تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه مخالفت می گردد.

خاطر نشان می سازیم که ؛ این فعال ملی آزربایجانی و شهروند مشگین شهری در تاریخ ۴ آذرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود که پس از مدت ها مشخص گردید که وی در اندرزگاه ۴ زندان ائوین بسر می‌برد.

آذوح