Güney Azərbaycan 2006 İlın Qanlı Qıyamın Anım Törənı

Gizaran ayın 4-dü cuma günü Sulduz şəhrındə şəhıdlərın 12 illıyınə həsr olunan anım törənı təşkıl edıləcək.

Güney Azərbaycan "sulduz" şəhrındə 2006-cı ilın may ayında fars şovonızmınə garşı etırazlarda 4 vətən qəhrəmanını anmaq üçün, keçən illər kımın şəhıdlərə layıg törən gurulacagdır.

Umum güney azərbaycan hürmətlı mıllı aktıvlərın bu törənə dəvət edırık.

Azərbaycan ucaman şəhıdlərın unutmaz

Çağ: gızaran ayın 25 cuma günü saat 17

İzlıl: Sulduz, Güney Azərbaycan mıllı şəhıdlər məzarı