Azoh : Mərəndin 6000 illix tarixi olan Qalası tamamən məhv olunma ərəfəsindədir. bu o haldadır ki bu qala turistlərin gəzmə məkanı ola bilərdi.

Tarixçilərin onayına dayanaraq  bu qalan ki Yaldır və Mandaqarana Adları ilə tanınırdı 6000 il tarixi var və 4000 il miladdan öncə düzəlibdi.

Son bir neçə il ərzində, bu tarixi təpəni, İran hökuməti mədəni irsi tutaraq hökümət ələ geçirib və milli varlıqlar listəsinə alma adı ilə bu qalanın Xüsusi Turizm sahəsinə çəkmək sözləri araya gəldi.

ama 1397/02/24 tarixinda sosyal medyada paylaşılan bir video da bu xüsusi turizm sahəsi yarlm qalmış durumda tərk edilmiş. Mərəndin qalası uca təpələr üstündə qərar tapıb və məsulların kifayətsizliği nədəni ilı heyvanların yaşanacaq yerinə çevrilibdi.

bu qalanın 6000 illix tarixi çoxlu turisti bu bölgəyə gətirə bilər və buda o bölgə nin iqtisadi durumun yaxşılaştıra bilərş

Mərəndin Nüfusu 400000 nəfərə yaxın cəmiyəti var və Şərqi Azərbaycan vilayətinin ən böyük şəhərlərindən biridir və Təbriz ila Arasında 65 kilometr məsafə vardır.