Azoh : Qərbi Azərbaijananın yol və nəqliyyat baş direktoru deyib: ölkəmizdə yalnız bu əyalətdir ki hətta 1 kilometr bilə otobanı yoxdur.

Yol Press-in verdiği bilgilərə görə (( Əbdülhüseyn Əliəkbəri)) deyibki 12000 kilometr əyalət yolu vardır kibunun 300 kilometr Kara yol, 700 kilometr Əsas yol , 2000 kilometr isə yan yol ama tam anlamında bu əyalətdə Otoban yoxdur.

onun dediğinə görə 8000 kilometrlix kənd yolundan yalnız 4000 kilometr yol asfalt olubdur və Bir çox asfalt yollar da köhnəlib və pozulubdur.