Ekoloji təşkilatın rəhbəri: Enerji Nazirliyi Urmu Gölnün yenidən bərpa olunmasına mani olur.

Ekoloji təşkilatın rəhbəri: Enerji Nazirliyi 350 milyon barajların arxasında toplanan Artıq suları buraxmır.

Yol Press-in verdiği məlumata görə İsa Kəlantəri bildirib ki bu ilin yağarantıları geçən ilə görə 23 faiz çoxalıb, Ama hələdir ki Urmu gölünün 400 milyon kubmetr suyunun qurumasına şahidix, Niyə ki Enerji Nazirliyi verdiği dədələrinə əməl eləmir və 350 milyon kubmetr artıq suları Barajlarda buraxılmasına izin vermir.

O Təbrizdə Urmu Gölü haqda qurulan Konfransda artırdı: 70 li illərdə(İran Traixi ilə Günəş təqvimi) Urmu Gölünün Səviyyəsi 1275.5 metr idi, Ekoloji ekspertləri Gölün quruması haqda xəbərdarlıq etmişlərdi ama heç bir kimsə bu movzunu ciddiyə almamıştı, və indi illər keçdikdən sora yuxarı həzinələr ilə çalışırıq gölün səviyyəsin 1274 metrə yetirəx bu ohaldadır ki önümüzdə çoxlu problemlər var.

Cumhur başqanı yardımcı sı artırdı: Ölkələr gələcək nəsillərin hüquqları üçün bərpa olunan suyun yalnız 20% -ni istehlak etmək hüququna malikdirlər bu o haldadır ki bizim ölkədə bütün sular işlənilibdi və bunun səbəbi isə Medya Savadlılığının ətraf mühit haqda Az olmasıdır. Statistikaya görə iran 181 ölkə arasında bu qonuda 108.ci sıradadır.