Azoh: Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyinin rəhbəri və cumhur başqanı yardımcısı dedi : Hər kəs eliyə bilər ki urmu Gölü haqqında Təsmimlər tutsun və danışıqlar aparsın Ama heç kimsə əməldə bir iş görə bilməz, deyirix ki filan baraj Su almamalıdır və ya filan barajın kapasitəsi dolubdur və boşalmalıdır ama bu əmrləri icra etməkdə çətinlik çəkirik.
 
Nəsr-in məlumatına görə isa kəlantəri : Günümüzün kompleks problemləri ənənəvi şəkildə müalicə edilə bilməyəcəyini ifadə edərək deyir: "Təəssüflər olsun ki, mövcud problemlər cahilliyə çarpan qaynaqlı bir elmin nəticəsidir və bu gün hava çirkliliyinin sulaklığının çirklənməsi kimi problemə çevrilmişdir; bu problemlər Yalnız elmə və texnologiyaya olan diqqətin həlli yolunda həll edilə bilər.
 
Cumhur başqanı yardımcısı : Mexico City 40 il öncə Dünyanən ən çirkli şəhərlərindən biri idi ama indi ən təmiz şəhərlərdən biri olubdur.bu hansı elmdir ki biz hər şey birlikdə istəyirik? biz necə eliyə bilərik ki icmamızı təmiz saxlayaq  ki o icmada bir fabrika çirkləndirməyə səbəb olur?
 
artırdı ki misal üçün hər kəs eliyə bilər Urmu Gölü Üçün təsmimlər tutsun Ama kimsə eliyə bilməz o təsmimləri əməldə yerinə gətirsin.deyirix ki filan baraj Su almamalıdır və ya filan barajın kapasitəsi dolubdur və boşalmalıdır ama bu əmrləri icra etməkdə çətinlik çəkirik.