Azoh: Siber polisi Gülüstan Əyalatində geçən Günlərdə 6 Türkmən Aktivisti  ki Sosyal Şəbəkələrdə ictimai fəaliyət Ana Dili haqqında  göstərirdilər Tutuqladı.

Tuhra Sitəsinin "Türkmən Səhra Bəşər haqları Aktivistlərinə bağlı" dediğinə görə Bir Telegram Kanalının müdürü Gürgan Şəhərində bəzi mətləbləri Telegram kanalında yaydığı üçün ki dövlətə tənqidçilik edirdi siber polisi tərəfindən çağırıldı.

"Tuhra " sitəsi Bir qaynağa dayanaraq bildirdi ki : bu kanalın Mətləbləri rejimi Gördüğü işləri tənqid edirmiş və 2009 daki Protestoculardan himayət edirmiş" bu qaynaq Artırdı ki "(təhdid edərək və tutuqlayaraq bu kanalın müdüründən təəhüd alıblar.

bu hesabata görə geçən iki gündə eyni funksiyada , ən az 5 nəfər bu telegram kanallarını işlədənlərdən ittilaat idarəsinə çağırıblar.

"Tuhra" sitə sinin yazısına görə bu tutuqlananlar Türkmən Aktivistlərində idilər və telegram kanallarında Ana dili və Türkəmən Kültürü Haqqında Mətləblər yayarlarmışlar.

bu sitə də bildirilib ki bu aktivistlərə ozrla mıcbur ediblər ki bir daha belə yazılar yaymasınlar və öz fəaliyətlərinə diqqət etsinlər ki birdahada Rejim Haqqında bir mətləb yazmasınlar.

bu tutuqlananlar :Gunbəd Kavus , Bəndər Türkmən və klalə Şəhərlərindəndirlər