Azoh: Ərdəbil Vilayətinin Gömrük idarəsinin sədri, vilayətdə ixrac baxımından əlverişli bir vəziyyət olmadığını və ölkədə 30-cu sırada iştirak etdiyini söylədi.

Yol Press-in Məlumatına Görə Pərviz Təqəvi Geçən gün geçirilən Ticarət Komissiyasının iclasında "Ərdəbil əyaləti ixracat baxımından yaxşı bir vəziyyətdə deyil və ölkənin sıralaması ölkədə 29 və ya 30dur və bu heç də məqbul deyil" dedi

O artırdı ki : bunun nədəni isə Vilayətin potensial imkanlarından istifadə etmədiyimiz , Tacirlərimiz vilayətin imkanlarına və bazar ehtiyaclarına uyğun olaraq ixrac edə bilməlilər.

Ərdəbil vilayətinin Gömrük idarəsinin sədri bildirdi ki : Bu gün biz ölkənin gömrük orqanlarının gömrük prosedurlarının asanlaşdırılmasına dair ən yaxşı təcrübəyə malik olduğuna görə sosya medya və mövcud qurumların və biznesimizin imkanlarından istifadə etməmiz lazımdır.

artırdı ki : Ölkənin Çoxlu Tacirləri , Ərdəbilliləri ticarətlə məşğul olanlar kimi tanınırlar, lakin Ərdəbil əyalətinin ticarətdə payı çox aşağıdır və bu məsələ ilə bağlı bir çox problemlər var ki, biz bu problemləri həll etmək üçün birlikdə çalışmalıyıq.