"Açıq Söz" Tələbə dərgisi yayınlandı.

Azoh: "Açıq Söz" Tələbə dərgisinin ikinci sayısı Təbriz Azad Universitetinde 52 Səhifədə Yayınlandı.

Azoh-un verdiği məlumata görə Bu tələbə nəşrləri dövri olaraq nəşr olunur və ikinci sayısı isə 1396.cı(2017) ilin şəhrivər ayında yayılıb.

Bu nəşrin redaktoru və redaktorunu idarə edən ƏLİ HƏMZƏZADƏ dir

Qeyd edək ki, bu nəşrdə Urmiyə gölünün son vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilmiş.