دیالوگ – 8 : انتخابات ریاست جمهوری ایران و حرکت ملی آذربایجان ( آقای هاشم بیلگین ) + ویدیو

دیالوگ – 8 : انتخابات ریاست جمهوری ایران و حرکت ملی آذربایجان ( آقای هاشم بیلگین ) + ویدیو

  آذوح: "دیالوگ" با دعوت از فعالان ملی آذربایجان و نمایندگان تشکیلاتهای سیاسی در تلاش است بتواند مباحث گوناگونی را به بحث و گفتگو بگذارد. این برنامه با مساعدت و…

ادامه مطلب...

بازگشت لطیف حسنی به زندان پس از مرخصی 5 روزه

بازگشت لطیف حسنی به زندان پس از مرخصی 5 روزه

  آذوح: لطیف حسنی زندانی سیاسی ترک آذربایجانی پس از یک مرخصی 5 روزه به زندان رجایی شهر بازگشت. خانم اعظم پیری همسر آقای لطیف حسنی اعلام کرده است که…

ادامه مطلب...

دیالوگ – 8 : انتخابات ریاست جمهوری ایران و حرکت ملی آذربایجان ( آقای هاشم بیلگین ) + ویدیو

دیالوگ – 8 : انتخابات ریاست جمهوری ایران و حرکت ملی آذربایجان ( آقای هاشم بیلگین ) + ویدیو

  آذوح: "دیالوگ" با دعوت از فعالان ملی آذربایجان و نمایندگان تشکیلاتهای سیاسی در تلاش است بتواند مباحث گوناگونی را به بحث و گفتگو بگذارد. این برنامه با مساعدت و…

ادامه مطلب...

Lətif Həsəni 5 günlük məzuniyyətdən sonra zindana qayıdıb

Lətif Həsəni 5 günlük məzuniyyətdən sonra zindana qayıdıb

  Azərbaycanlı siyasi məhbus Lətif Həsəni 5 günlük məzuniyyətdə sonra Rəcayişəhr zindanına qayıdıb. Azərbaycanlı fəalın həyat yoldaşı xanım Əzəm Piri bildirib ki, bu, onun 5 illik həbs müddətində birinci bayram…

ادامه مطلب...

دیالوگ – 8 : انتخابات ریاست جمهوری ایران و حرکت ملی آذربایجان ( آقای هاشم بیلگین ) + ویدیو

دیالوگ – 8 : انتخابات ریاست جمهوری ایران و حرکت ملی آذربایجان ( آقای هاشم بیلگین ) + ویدیو

  آذوح: "دیالوگ" با دعوت از فعالان ملی آذربایجان و نمایندگان تشکیلاتهای سیاسی در تلاش است بتواند مباحث گوناگونی را به بحث و گفتگو بگذارد. این برنامه با مساعدت و…

ادامه مطلب...