نقض حقوق بشر و رفتارهای خشونت آمیز علیه فعالین سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی ایران امری نیست که بر کسی پوشیده باشد و همه ساله صدها فعال سیاسی در ایران مورد بازداشت، شکنجه و تهدید قرار می گیرند. وضعیت فعالین سیاسی ملتهای غیرفارس اما به مراتب بدتر و وخیمتر است.

فعال شناخته شده ی آذربایجان، مرتضی مرادپور، در اعتراض به روند ناعادلانه ی دادرسی و صدور احکام غیرقانونی علیه خود از روز 4 آبان اعتصاب غذایش را شروع کرده و در 62مین روز به سر می برد. حال عمومی ایشان در روزهای گذشته به شدت وخیم گردیده و به دفعات به بهداری زندان تبریز منتقل شده است.

مرتضی مرادپور نماد آزادی خواهی و رشادت آذربایجان است و شاهد این که فعالین ملی آذربایجان تنها و تنها به دلیل خواست بدیهی ترین حقوق انسانی خود به استقبال مرگ و شهادت می روند.

جان مرتضی مرادپور، جان همه ی ماست.

رژیم جمهوری اسلامی ایران مسئول جان فعالینی است که به ناحق در زندانها و بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر می برند. اگر اتفاق ناگواری برای این مبارزین رخ دهد مسئولیت آن بر دوش حکومت ایران بوده و بایستی پذیرای عواقب آن نیز باشد.

هشدار می دهیم در صورت عدم رسیدگی سریع به وضعیت مرتضی مرادپور و بروز حادثه برای این فعال ملی آذربایجان، مسئولین درگیر در این امر نیز در امان نمانده و تقاص خون مرتضی از تک تکشان گرفته خواهد شد.

رژیم ایران مطمئن باشد در صورت وقوع حادثه ی ناگوار برای مرتضی مرادپور با تمامی قوا در داخل و خارج از ایران اعتراض خود را "با هر وسیله ای" نشان خواهیم داد.

جان و سلامتی فعالین، خط قرمز حرکت ملی آذربایجان جنوبی است.

یاشاسین آذربایجان

باشاسین مرتضی مرادپور

گوج بیرلیکده دیر...

5 دی 1395

جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح

حزب دموکرات آذربایجان جنوبی- گادپ

 report