آذوح: "آنادیلی درسلیک کیتابلاری" در زمان حکومت شهید پیشه وری چاپ و در مدارس تدریس می گردید.

آموزش به زبان مادری که یکی از بدیهی ترین و اولیه ترین حقوق بشری به شمار می رود در یک سال حکومت فرقه ی دموکرات در آذربایجان جنوبی به اجرا در آمد و فرزندان این سرزمین توانستند به زبان مادری خود آموزش ببینند.

اگرچه رژیم پهلوی با همکاری دولتهای خارجی حکومت آذربایجان جنوبی را با زور قوای نظامی و قتل عام هزاران نفر سرکوب کرد، اما طعم شیرین یک سال حکومت ملی تا ابد در خاطر این ملت باقی خواهد ماند.

لینک دانلود "آنادیلی درسلیک کیتابلاری" که در 6 جلد تالیف گردید، برای مطالعه ی علاقمندان مجددا انتشار می یابد.

برای دریافت این کتابها از لینکهای مربوطه استفاده نمایید:

آنا دیلی کیتابی: بیرینجی کیتاب – کتاب اول

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2300

آنا دیلی کیتابی: ایکینجی کیتاب – کتاب دوم

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2301

آنا دیلی کیتابی: اوچونجو کیتاب – کتاب سوم

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2302

آنا دیلی کیتابی: دوردونجو کیتاب – کتاب چهارم

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2303

آنا دیلی کیتابی: بئشینجی کیتاب – کتاب پنجم

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2304

آنا دیلی کیتابی: آلتینجی کیتاب – کتاب ششم

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2305

آذوح