آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید چرا هیچ وقت با عبارات زیر روبرو نشده اید؟:

فعال کارگری-مدنی!

فعال محیط زیست-مدنی!

فعال دانشجویی-مدنی!

فعال حقوق زنان-مدنی!

فعال کودکان-مدنی!

چرا فقط وقتی پای حرکت ملی و فعال ملی به میان می آید برخی بایستی حتما کلمه ی "مدنی" را هم اضافه کنند؟

چرا کلمه ی "مدنی" فقط برای فعالین ملی استفاده می شود اما برای هیچ نوع فعالیت سیاسی دیگری استفاده نمی شود؟

آیا فعالین کارگری غیرمدنی هستند؟ آیا فعالین محیط زیست غیرمدنی هستند؟ پس چرا برای آنها نمی گویند "فعال محیط زیست-مدنی"؟ چرا نمی گویند "فعال کارگری-مدنی"؟

دلیلش ساده است و متاسفانه این دلیل ساده را هنوز برخی از دوستان متوجه نشده اند.

دشمنان حرکت ملی از رژیم ایران تا اپوزیسیون فارس، از برخی فعالین چپ تا گروهکهای تروریستی حاضر در منطقه، اصلیترین هدفشان از بین بردن حرکت ملی آذربایجان جنوبی و روح ملی گرایی در آذربایجان است.

بهترین راه برای رسیدن به این هدف هم، تغییر ماهیت حرکت ملی و استحاله از درون است. به این ترتیب این دشمنان با پمپاژ و تزریق مفاهیم عجیب و غریب به میان فعالین حرکت ملی در صدد پیشبرد اهداف شوم خود می باشند.

قرار دادن کلمه ی "مدنی" همراه با کلمه ی "ملی" باعث می شود به تدریج در ذهن فعالین ملی آذربایجان این مساله جای بگیرد:

- لابد برخی از فعالین ملی وجود دارند که "غیرمدنی"! هستند. پس بایستی برای خوشایند دیگران هم که شده (یعنی اپوزیسیون فارس محور، برخی به اصطلاح روشنفکران، برخی رسانه های فارس زبان و...) از برخی مواضع عقب نشینی کرد، مدام از برقراری دموکراسی در ایران سخن گفت، از کارهایی که موجب نارضایتی اپوزیسیون مرکز گرا می گردد تا حد امکان دوری کرد، از ملیگرایی و ناسیونالیزم حرف نزد و....

نتیجه ی این بینش در دراز مدت سبب می گردد که در فعالین ملی این بینش به عنوان دیدگاه اصلی قرار بگیرد که:

- ما در "همه حال" باید فعالیتمان "مدنی" باشد.

نتیجه ی این بینش، آشکار است!

- این یعنی اگر یک زمانی به هر دلیلی به دلیل فعالیت ملی، استفاده از راههای به اصطلاح "غیرمدنی" ضروری باشد، ما نخواهیم توانست از این راهها استفاده نماییم چون آن وقت خواهیم شد فعال "ملی-غیرمدنی"!

- این یعنی اگر یک روزی رژیم ایران به هر دلیلی فرزندان آذربایجان را به دلایل سیاسی اعدام کرد، یا بر روی مردم آتش گشود، فعالین ملی حق پاسخگویی نخواهند داشت و نمیتوانند به عنوان مثال "دست به اسلحه" ببرند. چون این عمل، یک عمل "مدنی" نیست!. به همین ترتیب، اگر یک روزی گروهکهای تروریستی به خاک آذربایجان تعرض کردند و در صدد اشغال سولدوز بودند، فعالین ملی حق پاسخگویی نخواهند داشت چون این کار یک عمل "غیرمدنی" به شمار می رود!

لطفا به این اشتباه پایان دهیم و در دام دشمنان حرکت ملی نیفتیم.

ما موجودی به نام فعال ملی-مدنی نداریم! اصلا معادل انگلیسی این اصطلاح من در آوردی چیست!؟ که بشود در مذاکرات بین المللی مورد استفاده قرار بگیرد!.

البته که در حال حاضر فعالیت حرکت ملی آذربایجان شکل "مدنی" دارد. اما در آینده ممکن است هر اتفاق دیگری نیز بیفتد و حتی برای حفظ جان ملت، مجبور به در دست گرفتن سلاح بشویم.

برای مخاطب قرار دادن و استفاده در اخبار و گزارشات فراموش نکنیم، فعالین حرکت ملی آذربایجان، فعال "ملی"، فعال "تورک (ترک)"، فعال "آذربایجانی" هستند. نه ارزش کار این فرزندان رشید آذربایجان را پایین بیاوریم و نه حرکت ملی را لوث نماییم.

علی صداقت- سوئد

عضو جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح