آذوح: فعالین ملی در شهر اورمیه با دیوارنویسی گسترده در سطح شهر در حمایت از سیامک میرزایی خواستار آزادی این فعال ملی از زندان شدند.

به گزارش آذوح فعالین ملی در شهر تبریز با دیوارنویسی در سطح شهر به زبان های تورکی، فارسی و انگلیسی با مضمون

* سیامک میرزایی آزاد اولسون

*سیامک میرزایی آزاد باید گردد

*ایگید عسگر محکم دایان (سیامک میرزایی)

*Free siyamak mirzayi

* Free siyamak

خواستار آزادی وی از زندان اوین شدند.

لازم به ذکر است، سیامک میرزایی به مورخه 24 تیر ماه 1395 در شهرستان پارس آباد مغان در محل کارش بازداشت و سپس به بند 209 زندان اوین انتقال داده می شود و بعد از گذراند‌ن مراحل بازجویی با تودیع وثیقه سنگین 1 میلیارد تومانی مواجه و تا کنون در بند 8 زندان اوین بسر میبرد.

این فعال ملی در مورخه 23 دی ماه 1395 از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان تهران به ریاست قاضی بهرام حسنی با استناد به ماده 498 ق . م . ا . به تحمل 10 سال حبس تعزیری و با افزون 2 سال مجازات تکمیلی تبعید به شهرستان طبس، رای مجازات مواجه گشته است.

آذوح

 photo 2017 06 23 15 24 57

photo 2017 06 23 15 24 59

 

photo 2017 06 23 15 25 13

 

photo 2017 06 23 15 24 54

 

photo 2017 06 23 15 25 06