(درج این نوشته از سوی آذوح به معنای تایید یا رد آن نمی باشد)

در روزهای گذشته شاهد چندین دعوت از سوی برخی گروههای حرکت ملی آذربایجان بودیم که در شهر اورمیه فعالان و مردم را دعوت به تجمع نموده بودند. اما هیچ حرکت قابل توجهی انجام نشد و حتی ماموران انتظامی و امنیتی نیز در صحنه حاضر نشدند و حتی دریغ از یک شعار ساده و تجمع حتی 3 نفری. هر چند که برخی فعالان و گروهها در طول سالهای گذشته نیز بدون دارا بودن پشتوانه قوی و بدون لحاظ کردن ذهنیت مردم دعوت به تجمعاتی داشته اند که شکل نگرفته اند و تنها بار امنیتی مسائل بسیار ساده را افزایش داده اند اما تا کی می توان نسبت به هزینه تراشی کاملا بی فایده و زائد این گروهها و فعالان ساکت ماند؟

گویا دعوت به تجمع اینگونه است که چند نفر از فعالان تازه به عرصه رسیده و جویای نام دورهم گرد می آیند و بعد از خواندن چند شعر ملی در شبکه های مجازی دچار شور ملی و فوران احساسات می شوند که ما باید حرکت خیابانی انجام دهیم. در همانجا تصمیم می گیرند و موضوع را از طریق تلگرام و فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی می کنند اما در روز موعود بدلیل برخی مسائل و ترس عارض شده بر این فعالان حتی خود این افراد نمی توانند سلام دوست خود را جواب دهند و تجمعی شکل نمی گیرد.

البته شرکت نکردن در تجمعات اینگونه بیانگر بلوغ سیاسی حرکت ملی است ما بدنبال بولد کردن مشکلات حرکت ملی هستیم تا راه حلی برایش پیدا شود از زاویه دیگری به موضوع می پردازیم. زمانی دعوت به تجمع انجام می گیرد که تمامی ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته اند و حتی برای بعد از تجمع و برای آزاد کردن بازداشتی های احتمالی نیز برنامه ایی ارائه شود. چه دلیلی دارد که بدون رایزنی با دیگر گروهها و فعالان و مخصوصا بدون لحاظ کردن نظر مردم دعوت به تجمع انجام شود؟ اصلا دعوت به تجمع در این زمان به صلاح حرکت ملی آذربایجان است یا خیر؟ قطعنا بر ضرر ملت آذربایجان است و اگر عده ایی ادعا دارند که حرکت های خیابانی می تواند کمکی به روند خروج از سکون و بی حرکتی حرکت ملی نماید لطفا دلایل خود را بیان کنند؟ اینکه دعوت به تجمع می کنند و خودشان در تجمع خودشان حاضر نمی شوند چند دلیل می تواند داشته باشد: 1-افراد ترسویی هستند 2-شخصیت متزلزل و ناپایداری دارند 3-خودآگاه یا ناخودآگاه در راستای سیاستهای رژیم برای افزایش بار امنیتی در آذربایجان هستند 4-حرکت ملی را محلی برای گره گشایی از عقده های شخصی و گروهی خود قرار داده اند 5-هیچ شعور سیاسی در اینگونه افراد وجود ندارد. از سوی دیگر بین این افراد و فعالان و گروههای حرکت ملی و ملت آذربایجان هزاران فرسنگ فاصله است که هیچ کس توجهی به دعوت به تجمع آنها ندارد یعنی آنها جایگاهی در بین ملت ندارند و چند ده نفر در قهوه خانه ها و پارک ها جلسات دورهمی برگزار می کنند.

دوستان و فعالان ملی! آیا زمان آن فرا نرسیده است که خرد و اندیشه جای شور و هوس سیاسی را بگیرد؟ در همین یک مهر و کمپین مداد سفید چه اتفاقی رخ داد؟ چند درصد از مردم به دعوت حرکت ملی توجه کردند؟ زمان آن رسیده است که خودکاوی کنید و ببینید که کجا راه را اشتباه آمده ایید که اکنون این همه فاصله بین حرکت ملی و ملت آذربایجان وجود دارد. زمانیکه افراد افراطی بنام شجاعت یکه تازی می کنند و بدون توجه به موانع موجود و بدون داشتن برنامه مشخص و بدون تدبیر لازم می خواهند افکار خام خود را بر کرسی بنشانند معلوم است که وضعیت حرکت چگونه خواهد بود. البته بد نیست در این اثنا به نقش برخی فعالان خارج نشین که همواره سعی می کنند در داخل فعالان و گروهها را به حرکت های خیابانی دعوت کنند اشاره کرد .اما در مورد اخیر بسیار تامل برانگیز و شبهه افکن بود که هیچ واکنشی از سوی آنها شکل نگرفت. براستی چرا اینگونه بود؟ !!!