bu son illərdə İranda gedən proseslər və onun gedişatının içindən nəticələnən göstərilər çox açıq , aydın bir çirkin çalışmaqdan hekayət etməkdədir .

demək ki o hər tərəfli siyasi açmazda qalan panfarsizmin elitəsi ( sağ-nasionalist və ifrati nəjad-pərəst ta sosyal şivunisım qanad ) sızmış formada rəsmi dövlət orqanları içində ya içtmaiyi təşkilatlarda paralel hakımiyətin yanında , ya xod hakimiyətin eşiyində opozision şəkildə bir çox çeşitli adlar altında fəaliyyət ilə məşğul olmuşdurlar .

Elə üstədə adlandırdığımız örgütlər çox böyük iztrab ilə öz hakimiyyətlərini cümhuri islamidan sonra çox yaxşı düşünmüşdürlər , elə ona görə bu cənablar özlərinin təməl planını çox düzgün yarada bilmişlər.

lap açıq , aydin bu dığa panfars elitəsi xarici ölkələrin önərisi və onların leocestiki və mətbuati yardımı ilə bu gün İranda gedən hərəkətin rəhbəriyətini ələ alıb və ona sahib çıxmaq niyyəti ilə çox şıdırğı çalışmağ ilə məşğuldurlar.

Əlbətdə bu işlərin və bu planın tamam məqsədi İranda qeyri-fars millətlərin qırağa qoyaraq və onların potansiyelin tamamən həzf ya öz xidmətlərinə yönətmək , birinci şərt kimi planda yerləşdirilmişdir.

qeyd etməliyəm ki bu örgütlər bu dəstələr öz məqsədlərinə çatmaq üçün heç bir manıpolasyadan və saxtakarlıqdan vaz keçməyərək , əxlaqsız əməllərdən əl götürməmişdirlər , elə bunlar həmişə olduğu kimi bir çox səviyyəsiz şivələrdən əfkarı ümümini caydırıb və aldatmaq üçün əllərindən gələni heçdə əsirgəməmişdirlər .

bu hər tərəfli uduzan ırqıçı qüvvələr fars olmayan millətlərin inamını , etimadını kütləvi şəkildə əldən verərək , o dəyərli qarantini qaib etmişdirlər .

Elə bu nədəndən dolayı fars şəhərlərində gedən etirazlara bir rəhbəriyyət karakterini verməyə çalışmışlar , daha ziyadə onların rolunu həddindən artıq qabartmaq istəmişdirlər , eyni halda orada deyilən inhirafi və yalnış şuarlara ümumi məqbuliyyət qazanmağa çalışmışlar , onlar bu hədəfə çatmaq üçün və o gedişatın nailiyyətlərin mənimsəmək niyyəti ilə bir böyük propaqanda maşının yola salıb , özlərini öncül və rəhbər göstərmək istəmişdırlər.

Elə bu çirkin iş ilə paralel Azərbaycanın xüsusən təbriz şəhərinin bu sürəcdə heç bir rolu və etgisi olmadığıni təbliğ edərək və əfkar ümumidə bu olaya gələcək üçün bir yer hazırlamışlar .

Elə Pasarqad da gedən oyunlar , amerikada kuruş adına o əfsanəvi fars qəhramanına mənşur yaratmalar , Rza palaninin heykəli ilə oynanan teatrlar ya xod töbə-namə və halalıq istəmə senarisı , xomeyninin ən ifrati mürüdlərinin əl ilə izhari nidamət və peşmimanlıq , pəhləvi ailəsindən bir böyük Tablonun çirkin üzünü bizə göstərməkdədir .

Hal İran adlanan yerdə azərbaycansız heç bir işin məqsədə çatması mümkün deyildi ! elə bu potansielin sahibi olan Azərbaycana ! daha yetər bu yalançı ziyalılara və dığa fars elitəsinin dalına düşmək və onlara inanmaq .

bildiyniz kimi onlar öz məsləhətlərinə görə bir zamam səviyyəsiz molanı firiştə və imam edib , şahı şeytan reklam edə bilmişdirlər , elə bu dığa elitə o işin ziddinə də qadırdirlər.

məgər bizim yadımızdan çıxıb (" div çü birun rəvəd ferişte dər ayəd" ) məncə bu şivə və metod biz azərbaycanlılara həmişəlik ifşa olub və bitmiş bir analizin nəticəsidir.

Sattar slami 10.09.2018