دریاچه ارومیه به روزهای کابوس و تبخیر و خشک شدن به دلیل گرمای بیش از حد هوا نزدیک میشود .افزایش بیش از حد دمای هوا و آغاز فصل تابستان امیال نیز آغاز کابوسی دوباره برای دومین دریاچه شور جهان است. اکنون باکاهش سطح آب، افزایش میزان غلظت نمک و برخی عوامل زیست محیطی رنگ دریاچه ارومیه سرخ شده است.

مساحت دریاچه ارومیه بیش از ۵۷۰هزار هکتار است با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان،حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد،... به خطر افتاده است.تغییر سطح آب دریاچه ارومیه طی سالهای گذشته روند محسوسی داشته است.به طوری که طی ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته غیرانسانی که فاقدکوچکترین اطلاع در مورد منابع آبی باشد با توجه به نمودارهای به دست آمده به خوبی میتواند از سیر نزولی از دست دادن آب دریاچه ارومیه باخبر شود.

نکته قابل توجه این است که چرا تاکنون مسئولان دولتی کوچکترین قدمی در راه احیای این نگین آذربایجان و ملت ترک بر نداشته اند و این خود جای بسی تامل میباشد.خشکانیده شدن دریاچه ارومیه بدون کوچکترین شبهه ای آذربایجان جنوبی محو خواهد شد،انواع سرطانها بیماریهای پوستی،بیماریهای ریوی،بیماریهای تنفسی.گرمی آب و هوا،طوفانهای نمک،هوای سمی و هزاران هزار بلا گریبان گیر ملت ترک وطن آزر بایجان خواهد شد

به گفته محققان بی طرف داخلی و خارجی تنها راه نجات دریاچه ارومیه فقط و فقط جاری شدن مقداری آب به طور متوسط از سوی سد های ایجاد شده بر روی دریاچه ارومیه میباشد.

براساس داده های دولت

طی ۳ سال گذشته حوضه آبریزدریاچه ارومیه سال پرآب و بارانی را سیر کرده این در حالی میباشد که روند نزولی کاهش آب دریاچه ارومیه به طور پیوسته ادامه دار بوده و خواهد بود و این بسیار دردناک است که روز به روز شاهد ظلم در حق مردم آذربایجان هستیم

ما مردم آذربایجان سختی های زیادی را به جان خریدیم تا خاکمان را حفظ کنیم

روزی که ستارخان گفت در یک روز دو بار گریستم

وقتی دیدم کودکی از فرط گرسنگی به سمت خاک رفت تا خاک بخورد از شدت خجالت از مادر کودک که فرزندش گرسنه بود و دیگری وقتی شنیدم مادر کودک گفت بخور فرزندم ما خاک می‌خوریم ولی خاک وطن را نمیفروشیم

آذربایجان همیشه شاهد بی مهری از طرف دولت بوده چه در زمان پهلوی‌‌( رضا خان) که دولت پیشه وری برانداخت و کتابهای زبان مادری مان را سوزاند و چه در زمان حکومت اسلامی که شاهد بی مهری ارگان دولتی هستیم

اول حق نوشتاری و خواندن به زبان ترکی را از ما گرفتن حال که میبینیم زندگی کردن نفس کشیدن طبیعتمان را نیز حق ما نمی دانند.

عضو جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح