«ایران» در 112 سال اخیر یک «کشور» نیست، بلکه یک پروژۀ سیاسی صلیبی ضدتورک، ضد عرب و ضدانسان است که با توجه به ذات و ماهیت اساسی خودش، یک هدف بیشتر ندارد: ایجاد و تقویت قوم سیاسی جعلی ضدتورک فارس و تقویت اقوام سیاسی جعلی کورد، ارمنی و غیره برای نابود کردن عناصر تورک و عرب در ایران و کل منطقۀ آسیای میانه، غرب آسیا و خاورمیانه. با تحلیل عملکرد فراماسونهای صلیبی مشروطه طلب و نیز دو حاکمیت ضدتورک پهلوی و جمهوری اسلامی ایران، این نظر ما به هیچ وجه بیراه نبوده و نیست. توضیح این که ایران دقیقاً بعد از 14 مرداد 1285 هـ.ش./ 6 آگوست 1906م./ 15 جمادی الثانی 1324 هـ.ق. یعنی دقیقاً 112 سال ( 40907 روز) پیش با امضای اجباری فرمان مشروطیت فراماسونی صلیبی ضدتورک و ضد عرب و ضدانسان توسط مظفرالدین شاه تورک قاجار و شروع به کار مجلس مشروطه که پر از فراماسونها و جاسوسهای ضدتورک انگلیس بود، و تغییر نام و در نتیجه تغییر سیاست و استراتژی حاکمیت از «ممالک محروسۀ قاجار» به «مملکت ایران» و کوششهای ضد تورک و ضد عرب و ضدانسانی همین جاسوسهای فراماسون انگلیس موجب کودتای ضدتورکی و ضد انسانی 3 حوت (اسفند) سال سیاه 1299 هـ.ش./22 فوریه 1921م./ 13 جمادی الثانی 1339 هـ.ق. و به قدرت رسیدن رضا پالانی نوکر استعمار صلیبی ضدتورک، ضد عرب و ضد انسان فارس پرست و در نتیجه نسل کشیهای گستردۀ ملل تورک و عرب در ایران اشغال شده و کل منطقۀ خاورمیانه شده و می شود. نمونۀ نسل کشیها، قحطی دهشتناکی که دولت استعماری پلید انگلیس در بین سالهای 1917م./1296ش. تا 1919م. 1298ش. در آزربایجان جنوبی و کل ایران به وجود آورد و سبب کشته شدن حداقل 9 میلیون انسان که 8 میلیون از آنها تورک آزربایجانی بودند، شد و نیز نسل کشی مخوف جیلولوق در آزربایجان به دست جنایتکاران انسان خوار و تورک خوار آسوری- ارمنی- کورد در سال سیاه 1918م. که سبب کشته شدن حداقل 300 هزار انسان تورک آزربایجانی در اورمو، سلماس، خوی و غیره شد و دیگر جنایات و خیانتها و خباثتها که فراماسونهای خائن فاشیست راسیست فارس مجلس مشروطۀ دوم در این جنایتها با انگلیس و روسیه و آمریکا و فرانسه و کل قدرتهای صلیبی همدست و هم پیمان بودند. هدف نسل کشی تورکان آزربایجان و دادن سرزمینهای انان به عناصر جعلی جنایتکار صلیبی فارس- کورد- ارمنی بوده و هست.

در نتیجۀ همین تغییر ماهیت و هویت ایران از «ممالک محروسۀ قاجار» به «مملکت ایران» بود که حرکت مقدس بیدارگری ملت تورک و ملتهای دیگر ممالک محروسه قاجار و رهاندن ملت تورک از خرافات مذهبی و وسوسه ها و دمدمه های ملا – سیدهای ضد انسان مذهب سیاسی جعلی تشیع شعوبی مجوسی فارسی که توسط روشنفکران، شاعران و اندیشمندان دلسوز تورک آزربایجانی، مثل سید عظیم شروانی، میرزا علی اکبر صابر، میرزا علی معجز شبستری، میرزا جلیل محمد قولو زاده و غیره شروع شده بود، با به قدرت رسیدن رضا پالانی و قلع و قمع و نابود کردن روشنفکران، شاعران و معلمان تورک با اجرای سیاست صلیبی انگلیسی- ماسونی از بین بردن ملت تورک و زبان تورکی توسط فاشیسم راسیست صلیبی فارس به کلی نابود شد و عوضش حاکمیت صلیبی- انگلیسی- ماسونی ضد تورک و ضد عرب پهلوی (بخوانید پالانی) به سردمداری رضا پالانی صغیر، با تأسیس حوزۀ علمیه قوم (قم جعلی) در شهر تورک نشین و آزربایجانی قوم در سال 1301 هـ.ش./ 1922م. / 1340 هـ.ق. لانۀ «ملا-سید پروری» (بخوانید «شیطان پروری») را به داخل خاک پاک آزربایجان کشاند و از سیطرۀ نجف و کربلا خارج کرد و در اصل بنا و اساس آن حاکمیت ضدبشر و انسان خوار مخوف مهیب تروریست خونخوار که امروز به نام جمهوری اسلامی ایران می شناسیم را گذاشت. این نکته را برای برانداختن نقاب از چهرۀ زشت و سیاه فاشیستهای راسیست شیطان سلطنت طلب و اصلاح طلب ضدتورک فارس مثل بهرام مشیری، عبدالکریم سروش، عطا الله مهاجرانی، علیرضا نوری زاده و غیره نوشتم که فکر می کنند که ما تئوریسینها و متفکران ملت تورک آزربایجان ببو و هالو تشریف داریم و تاریخ معاصر پر از لجن ایران را به صورت دقیق، تحلیلی و عمیق نمی خوانیم و تحلیل سیاسی درست بر اساس منافع ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران نمی کنیم و با تحلیهای آبکی الکی به این صورت وانمود می کنند که «رضا شاه کبیر مخالف با آخوندها بود»! آری! واقعاً که مخالف بود و یکی از نشانه های مخالفتش با ملا- سیدها و آخوندهای شیعه، تأسیس حوزۀ علمیه برای جمع کردن و پروراندن هزاران هزار ملا- سید فراماسون انگلیسی مفعول ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد عرب و ضد انسان مثل خمینی و کاشانی بود!!!

من در تحلیلهای خودم بارها و بارها و بارها نوشته ام و باز هم می نویسم که فاشیسم راسیست ضدتورک صلیبی- فراماسونی فارس که در 112 سال اخیر حاکمیت را در ایران در دست دارد، دو بازو و دو جناح اصلی دارد که هر دو در قالب دو حاکمیت سیاه پهلوی و جمهوری اسلامی ایران قدرت را در دست داشته و دارند: جناح «به ظاهر» روشنفکر و «به ظاهر» لائیک و سکولار آریایی پرست کوروش پرست پالانی پرست «به ظاهر» ضد دین و جناح «به ظاهر» دیندار افراطی ضد روشنفکری و «به ظاهر» ضد لائیسیته و سکولاریسم تشیع شعوبی مجوسی فارسی. دویست سال است که استعمارگران صلیبی غربی، انگلیس، روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان و غیره با همین دو مهره و دو کارت خود با آزادیخواهان و استقلال طلبان ملل تورک و عرب و غیرفارس در ایران اهریمن زده و اهریمن خورده می جنگند و اصل و اساس بازی استعماری این است که این دو جناح و این دو بال شیطان صلیبی حاکم را با تبلیغات صلیبی «ضد هم» نشان می دهند؛ در حالی که این دو جناح و این دو بال مال یک اهریمن خونخوار به اسم فاشیسم راسیست صلیبی- ماسونی ضدتورک، ضد عرب و ضد انسان فارس هستند. اما به نظر می رسد با افشاگریها و بیدارگریها و روشنگریهای مقدس امثال من حقیر این توطئه و این نقشه صلیبی به کلی رسوای عالم شده و دیگر کارساز نیست.

بر اساس همین سیاست مکارانۀ شیطانی است که تلویزیونها و رادیوها و سایتهای اینترنتی صلیبی- ماسونی ماهواره ای مثل صدای آمریکا Voa Tv Persian، بی بی سی فارسی BBC Persian، «دیدگاه» Didgah Tv، اندیشه Andishe Tv، کانال جدید Kananl Jadid، پارس تی وی Pars Tv، ایران اینترنشنال Iran International ، ایران فردا IRAN-E-FARDA، رادیو فردا Radio Farda، من و تو Manoto Tv، ایران آریایی، تلویزیون رها، سیمای آزادی (تلویزیون مجاهدین خلق ایران)، کانال 1 ، رادیو زمانه، دویچه وله و غیره همه و همه، فارغ از مرامها و عقاید سیاسی راست و چپ خودشان، در این توطئۀ صلیبی بازی مکارانۀ سیاسی با دو جناح و دو بال پانفارسیسم صلیبی- ماسونی ضدتورک و ضد عرب و ضد انسان برای دربند اشغال نگه داشتن ملل تورک و عرب و بلوچ و غیرفارس دیگر و در رأس سلطه و هژمونی و قدرت سیاسی نگه داشتن عنصر استعمارگر مکار ضدبشر پانفارس همه با هم همدست و همصدا هستند و همه با هم «یک بازی اهریمنی» را انجام می دهند: خودشان را در اصل ضد دین، ضد خرافات، ضد تشیع خرافاتی شعوبی مجوسی فارسی و روشنفکر و روشنگر و بیدارگر «وانمود می کنند و نشان می دهند» در حالی که در اصل تشیع مجوسی شعوبی پر از خرافات و موهومات فارسی روی دیگر ایران پرستی آریایی کوروش پرست به ظاهر سکولار لائیک تجددخواه تمدن طلب است و هر دو جناح همدیگر را دویست سال است تقویت می کنند. در جریان انقلاب صلیبی- ماسونی ضدتورک مشروطیت شاهان تورک قاجار را با توطئه و تبلیغات صلیبی ضدتورک، طرفدار آخوندهای متحجر مذهب سر تا پا و پا سر خرافات تشیع شعوبی مجوسی فارسی قلمداد کردند، در حالی که خیل بزرگی از ملا-سیدهای فراماسون پانفارس ضدتورک و ضد عرب و ضد انسان مثل سید جمال الدین اسدآبادی، ملّا محمّدکاظم خراسانی، میرزا محمّد حسین نائینی، سیّد عبدالله بهبهانی، سیّد محمّد طباطبایی، سیّدجمال الدّین واعظ اصفهانی و غیره از تئوریسنها و سردمداران انقلاب صلیبی- ماسونی مشروطیت بودند و در مقابل امثال شیخ فضل الله نوری، ملای متحجر خرافاتی زن ستیز ضدتجدد و ضد تمدن فارس- شیعه در اصل «یک بازی» را انجام می دادند و هنوز هم انجام می دهند. کافی است به تحلیلهای سیاسی تلویزیونهای استعماری فارسی زبان ذکرشده در بالا که نقطۀ ثقل و مانورشان انقلاب صلیبی ضدتورک و ضد عرب و ضد انسان پارس پرست مشروطیت است، گوش و نگاه کنیم تا بفهمیم، بلکه عمیقاً درک کنیم که فاشیسم راسیست فارس چه در شکل و قالب جمهوری شیطانی ایران و چه اپوزیسیون به ظاهر متجدد و سکولار و لائیکش به فرمودۀ اربابان صلیبی اش این انقلاب شوم اهریمنی مشروطه را که باعث خارج شدن قدرت سیاسی از دست عنصر تجددخواه و تمدن طلب تورک بود، تا چه اندازه تقدیس می کند.

این ترفند استعمار صلیبی انگلیس از 200 سال پیش، یعنی «بازی سیاسی جنگ زرگری بین دو جناح، جناح به ظاهر تجددطلب سکولار لائیک کوروش پرست داریوش نشان انوشیروان پسند آریایی پرست ایران نشان فارس پرست از یک سو با جناح به ظاهر ارتجاعی و ضدتجدد و ضدتمدن و خرافاتی مذهبی تشیع فارس پرست مهدی پرست علی پرست حسین پرست فاشیست شعوبی مجوسی فارسی از سوی دیگر» متأسفانه خیل عظیمی از روشنفکران ضد خرافات تورک را هم با این سیاست مخوف شیطانی ناجوانمردانه فریفت و حتی روشنفکران بزرگ تورک آزربایجان چون سید عظیم شروانی، میرزا علی اکبر صابر، میرزا علی معجز شبستری، میرزا جلیل محمد قولو زاده و غیره نیز گرفتار این خبط بزرگ شدند؛ یعنی به جای مبارزه با اصل مذهب تشیع مجوسی شعوبی فارسی و ملا-سیدهای منادی آن که از دویست سال پیش با خوردن مال حرام موقوفۀ اود انگلیس، صلیبی ضدتورک، ضد عرب و ضدانسان شده بودند آن هم با ملحوظ نظر قراردادن ذات و ماهیت فاشیستی فارس پرست ضدتورک، ضد عرب و ضد انسان آن، متأسفانه به مبارزه با اصل حاکمیت تورک قاجار پرداختند و نتیجه به قدرت رسیدن موجود مخوف ضدتورک، ضد عرب و ضد انسانی چون رضا پالانی شد و همین رضا پالانی متجدد تمدن پناه (؟) حوزۀ علمیه و لانۀ شیطان پروری را به داخل ایران اهریمن زده و خاک پاک آزربایجان و شهر قوم کشاند و در ادامه همین ملا-سیدهای پانفارس- مانقورت در جریان نسل کشی مبارزان راه آزادی ملت تورک آزربایجان از چنگال فاشیسم راسیست فارس نقش فراماسونی- صلیبی خود را به نحو خائنانه و خبیثانه و رذیلانه ای انجام دادند و 75 هزار مبارز تورک همراه با زنان و فرزندانشان گرفتار فتوای «قتله» ملا- سیدهای تشیع مجوسی شعوبی پارسی شد. در ادامه صلیبیان غربی به سردمداری و میدانداری انگلیس و آمریکا به تقویت خمینی فراماسون هندی زاد ضد انسان پرداختند و انقلاب صلیبی ماسونی ضد تورک و ضد عرب و ضد انسان پانفارسیسم صلیبی فارسی را با نام «انقلاب اسلامی ایران» به پیروزی رساندند و همین مهرۀ صلیبی فرامسون ملعون مفعول سبب کشته شدن بیش از دو میلیون انسان تورک و عرب و غیره در جنگ مسلمان کش صلیبی ایران و عراق شد و در نهایت بعد از چهل سال سیاه خیانت، جنایت و خباثت ملا – سیدهای صلیبی- ماسونی، امروز دوباره زمزمۀ «روحت شاد رضا شاه» را مد روز می کنند تا مبادا ایران، این لانۀ شیطان صلیبی ضدتورک و ضد عرب و ضد انسان فروبپاشد و ملتهای تورک و عرب و غیره به حق بشریشان، آزادی سرزمین مادری شان از اشغال فاشیستهای راسیست صلیبی- ماسونی فارس برسند و روی زندگی آزاد و شاد و مسالمت آمیز در وطن مادری خودشان را ببینند و طعم آزادی و استقلال را بچشند. نه، قدرتهای صلیبی با بازیهای رسوای سیاسی هرگز راضی نخواهندشد که ملل تورک و عرب و غیرفارس در ایران به این حق اساسی بشری برسند و هر روز یک توطئه و یک دردسر و یک خیانت و خباثت و جنایت و زذالت خواهندکرد و چنگالهای بلند کثیفشان نخ عروسکهای خیمه شب بازی پانفرس- پانکورد- پان ارمنی را در رادیوها و تلویزیونهای سیاسی فارسی زبان ماهواره ای خواهند کشید و «بازیها» خواهند کرد و وظیفۀ انسانی مقدس ما بیدارگران و افشاگران و روشنگران تورک این است که پرده را براندازیم و نور مقدس به «بالای صحنه» بیندازیم تا انسانهایمان و کل انسانها ببینند و بفهمند که دارند برای صدمین بار «بازی» می خورند.

ایران در 112 سال اخیر کشور نیست، بلکه پروژۀ سیاسی صلیبی ضدتورک، ضد عرب، ضد انسان است؛ چرا که اگر کشور بود اختیار تام مقدرات و سرنوشت بیش از 40 میلیون انسان تورک، اعم از تورک آزربایجانی و تورک غیرآزربایجانی و 25 میلیون انسان عرب، بلوچ، لور و در کل غیرفارس را در فاشیستهای راسیست ضدانسان آریایی ملا- سید و غیر ملا- سید پانفارس قرار نمی گرفت و همۀ زبانها و فرهنگها و تاریخ ملل غیرفارس به همراه معادن زمینی و زیرزمینی، نفت، گاز، طلا، مس و هست و کل ثروتهای مادی و معنوی و سرمایه های انسانی ارزشمند این ملل مظلوم غیرفارس ایران به کلی توسط فاشیستهای راسیست فارس غارت شده و به نفع قوم سیاسی مجعول ضدتورک، ضد عرب و ضد انسان فارس هزینه نمی شد.

امیدوارم این نوشته های ما بیدارگران، روشنگران و افشاگران حقیقی که ملت تورک آزربایجان ما را با خون دل پرورانده و به بار نشانده است، سبب بیداری گستردۀ میلیونها انسان تورک و غیرفارس در ایران شود و کل ملل غیرفارس ایران خودشان را هر چه زودتر از چنگال و اشغال فاشیسم راسیست ضدانسان فارس نجات دهند و سرزمین مادری خودشان را از اشغال و استعمار فاشیسم راسیست صلیبی ضدانسان فارس برای همیشه آزاد و مستقل کنند. به امید آن روز

اوجالان ساوالان- دوشنبه 15 مرداد 1397- 6 اوت 2018- 24 ذوالقعده 1439