بنده بر آن شدم که از ایشان چند سوال متولد شده از مطالب خودشان، طرح نمایم تازه بقیه پیش کش.

آقای یونسی فرمایشات جنابعالی متاسفانه از منابع معتبر علمی و حتی از منابع معتبر فلسفی کم بهره بود و دارنده تعارضات و تناقضات بی‌شماری بود و لیک امیدوارم در مصاحبه‌های آتی قبل از تولید محتوا به ساختار مطالبتان بیشتر بیندیشید؛ اگر کثیرالقوم بودن ایران را نمی پذیرید لطف کنید ودر وهله اول کلیه ساختارهای تشکیلاتی و تحقیقاتی بدنه مسئولیت خویش را که “دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و اقلیت‌های دینی و مذهبی” هستید، حذف نموده تا بلکه با اعتبارات مالی و پولی آن حوزه حداقل برای گروه بسیار کوچکی از جوانان مستعد بیکار، اشتغالی ایجاد شود وبر این اساس مسئولیت خویش را صرفا در زمینه ( ادیان و مذاهب) پیش ببرید از طرفی همبستگی و همگرایی این ملت شرافتمند بویژه قبل از دوره ی رضا خانی و در طول هشت سال دفاع مقدس با درک و احترام به کثرت ها و واگرایی ها متجلی بود و این مورد در طول تاریخ بسیار آشکار و هویداست.

مورد بسیار شاخص در مصاحبه ی شما این است که معلوم نیست از کدامین استدلال منطقی وارد این بحث شده اید، حضرتعالی که قطعا مطالعات زیر بنایی در زمینه فلسفه دارید، فقط از باب احتیاط متن مصاحبه ی خود را به چند فلسفه دان حرفه ای بدهید تا بعد از تحلیل محتوایی برایتان اظهار دارند که منطق استدلالی شما در این مبحث نه استقرایی است، نه قیاسی نه علمی نه تمثیلی و…… و به والله قسم که هیچ منطق استدلالی غیراز ابهام گویی و مشکوک ورزی در آن دیده نمی شود؛ با عرض معذرت شما حتی از ضعیف ترین نوع استدلال یعنی استدلال استقرایی ناقص نیز استفاده ننموده اید.

در ظاهر امر مستندات شما بیشتر برمی‌گردد به نظریات جناب کسروی در خصوص ترکیب جمعیت ایران که به نوبه خود جای اما و اگرهای فراوانی را خواهد داشت که بگذریم.

کاربرد واژه عارضی را آنچنان با صلابت و اعتماد به نفس کامل به کار برده اید که باز جای هیچ اعتراضی را بر نمی انگیزاند و چنان از ۳۰۰ – ۴۰۰ سال پیش با آرامش کامل حرف زده اید که انگار استاد مسلم تحلیل تاریخ علمی هستید ویا در آن دوران بوده اید و یا کارشناسان محترمتان آخرین فرمول مردم شناسی و جمعیت شناسی را در اعماق تاریخ کشف نموده اند.

حال خدمت جنابعالی به سبک خودتان چند نکته ی بسیار کوتاهی را عارضم ، منتهی با اجازه ی شما بنده سعی خواهم کرد از استدلال منطقی و مستند بهره مند شوم.

۱-به پان ایرانیست ها نصیحتی فرموده اید( البته با احتیاط خاص) و این نصیحت شما استثنائا و انصافا یک گزاره ی صحیح و خبری است.

خطاب شما به پان ایرانیست‌ها عبارت شماره یک ذیل می باشد.

الف_ از آموزش زبان مادری به تورک‌ها ، کردها، بلوچ ها و عرب‌ها و …. نهراسید. ( فرمایش آقای یونسی ) بگذریم که این عبارت را چقدر محتاطانه به کار برده اید !!؟؟؟

نتیجه گیری از گزاره فرمایش شما:

۱- تورک‌ها ، کردها، بلوچ‌هاو عرب‌ها و …. وجود دارند .

۲- تورک‌ها، کردها ، بلوچ‌هاو عرب‌ها و …. زبان خاص خود را دارند .

۳- تورک‌ها، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها و …. حق تحصیل به زبان مادری را دارند.

۴- در ضمن وجود مبارک پان‌ایرانیست ها را هم که الحمدالله در کشور تایید شد.

ب- گزاره ی دوم شما: باید بین آذری و ترکی فرق گذاشت. (فرمایش آقای یونسی)

نتیجه گیری از گزاره فرمایش شما:

۱-قطعا باید فرق گذاشت.

۲-در طبقه بندی های علمی تمامی زبان شناسان زبانی به نام آذری وجود ندارد ، که با تورکی مقایسه شود.

۳- در نتیجه زبانی به نام آذری وجود ندارد.

ج- گزاره ی سوم شما: آذریها این زبان را فارسی کرده‌اند و ماموریت آذری‌ها در طی ۴۰۰ سال اخیر تبدیل زبان ترکی به فارسی بوده است.(فرمایش آقای یونسی )

با این حساب ماموریت قشقایی‌ها و ترکمن‌ها هم می بایست تبدیل فارسی به ترکی باشد مگر اینکه آنها هم آذری بودند و به تازگی این موضوع کشف شده است.

آقای یونسی این گزاره شما، در ذات صحیح نمی‌باشد، در استدلال شما نه مقدمه مشخص است و نه نتیجه که عیبی است بزرگ؛ در ضمن آذری‌ها کدام زبان را فارسی کرده اند‌، اگرزبانی به نام آذری بود که گفته اید آذری همان فارسی است؛ اگر تورکی را فارسی کرده اند، باز فرمایش ناصحیحی است منتهی به طور طبیعی ساختارهر زبان که نه؛ بلکه در واژگان عادی هر زبانی بویژه زبان ساختارمند و ریشه دار تورکی نیز ممکن است براساس منطق علم زبان شناسی تغییری ایجاد شود، چرا که زبان‌ها وقتی در مجاورت هم قرار می گیرند از یکدیگر وام گرفته و تغییراتی در آن ها ایجاد می شود؛ خدا وکیلی آیا حوصله آن را دارید که واژگان دخیل در زبان فارسی را با یک مطالعه شناسنامه دار احصا و بررسی فرمایید؟ که ببینید مثلا قاشق و بشقاب و … فارسی است یا عربی یا تورکی و یا ……و اگر در این زمینه منبعی را جویا باشید ، قطعا منابعی را خدمتتان اهدا خواهیم نمود.

نتیجه : زبان تورکی زبانی است پویا که با هر فرمولی ساختار قدرتمندش عوض نخواهد شد.

مع الوصف خواهشی داشتم لطفا با عینک پهلوی‌ها تاریخ این سرزمین را تحریف و تحقیر نفرمایید تاریخ تمدن این سرزمین با انواع چانه زنی ها حداقل به یازده هزار سال بر می گردد و از طرفی اختلاف بین تورک و کرد را تا سه هزار سال سابقه دار نفرموده وبرچسب نزنید و لطف کنید در مصاحبه های بعدی از یک منظرمشخص و شفاف وارد شوید تا این همه تعارض و تناقض و با عرض معذرت بی انصافی در مطالبتان اظهر من الشمس نباشد.

و در خاتمه لطفا بخوانید: قدرت و لطافت و زیبایی را در زبان تورکی ، یک عبارت از هزاران عبارت تورکی که حیف شاید بلد نیستید.

عبارت تورکی: سئون سئویلر

معنای فارسی: آنکه دوست می دارد اورا هم دوست خواهند داشت

هزاران عبارت شبیه به عبارت بالا که هیچ وقت نابود نخواهد شد.

حال به نظر شما که زبان تورکی عارضی است که در واقع نیست هیچ؛ بلکه اصل و جوهره است و بس. حال بپسندید یا نپسندید این عبارات از جان و دل و روح ما بر می خیزد و چون لطف و خلقت خداست ، کسی را توان مقابله‌اش نیست و نبوده و نخواهد بود.