آیا کسی تاکنون در مورد این که شیراز تورک است و تورک خواهد ماند حرفی زده است؟

آیا کسی به اندازۀ کرکوک به هویت تورکی شهرهای شیراز، سمیرم، فیروزآباد، کازرون، تهران، قم و ... اشاره‌ای کرده است؟

آیا کسی از ما تا کنون اعتراض کرده چرا «یاسو چای» شده «زاینده رود»؟

چرا تا کنون نگفته‌ایم «تهران‌تورکدور تورک‌قالاجاق»؟ آیا تهران به اندازۀ کرکوک مهم نیست؟

این همه برای کرکوک هیاهو می‌کنیم. صد البته درست است، اما کاری هم از دست ما بر نمی‌آید.

ولی یک صدم این هیاهوها را برای تهران، قم، شیراز، داراب، سمیرم و ... انجام داده‌ایم؟

تورک بودن قزوین را منکر هستند. چه کاری برای قزوین کرده‌ایم....؟ حال آن که قزوین همین جا است جای دوری نیست ... در دسترس است. لازم نیست با هزار مشقت به کرکوک رفت و از آن حمایت کرد ... شهرهای مهمتر از کرکوک در ایران هستند که فراموش شده‌اند..

تهران ... کدام یک از ما در مورد وضعیت بزرگترین‌ شهرتورک‌ نشین‌ایران نگرانیم؟

از قوچان خبر دارید؟ و از حذف و اخراج مدیران تورک این شهر تورک نشین؟ از بجنورد چه؟

از وضعیت اسفبار گنبدکاوس، قلب ترکمن‌ صحرا، کسی خبر دارد؟

از شیراز تورک ‌نشین خبری دارید؟ از سمیرم، سامان، فیروز کوه چه؟

کلات و ازبکان فراموش شده‌اش چه؟

آیا این شهرها ارزشی به اندازۀ کرکوک برای ما ندارند؟ از آستارا چه؟

می‌دانید کردهای کرمانج خراسان منکر تورکهای خراسان هستند یا سیستانی‌ها و بلوچ‌ها وارد گنبد شده‌اند؟ از خیالات تالش‌ها چه؟ خبر دارید؟

این شهرها دور نیستند شارلاتانیسمی که خود را حرکت ‌ملی ‌تورک‌ وآزربایجان جازده تا کی می‌خواهد تخیلات و دروغهای خود را به مردم تحمیل کند؟

عمده این کسانی که خود را بانیان حرکت ملی می‌دانند نه سواد تورکی دارند و نه فهم تورکی دارند ... یا اجیر شده بیگانگان هستند یا بی‌سوادانی که تنها منبع اطلاعاتشان موبایلشان است.

این افراد چگونه وقتی بزرگترین شهر تورک‌نشین ایران، تهران، را فراموش کرده‌اند از کرکوک دفاع خواهند کرد؟ دادن شعار و گرفتن علامت بوزقورت آسان است. مرد عمل می‌خواهد و فهم و بصیرت سیاسی. دم‌ازچهل ‌میلیون ‌تورک می‌زنند اما در عمل در تبریز مانده‌اند. وقتی هم به این نوع تفکر اعتراض می‌کنی می‌گویند تو تبریز را تخریب کردی و فلان و بیسار ....

حال آن که بزرگترین دشمنان تبریز و تورک و آزربایجان همین ابلهان هستند...

منبع: کانال رشت تورکلری