با نگاهی مختصر به رسانه های فارسی زبان فارغ از چپ و راست بودن آنها برای مخاطب سوال اساسی می آید چرا نحوه پوشش خبر با استاندارد دوگانه صورت میگیرد وقتی گروه های تروریستی کردی به پاسگاه های مرزی و شهروندان حمله میکنند و سربازان و فرزندان ما را به خاک و خون میکشد به همان اندازه تنفر انگیز است که به سربازان ترک، عراقی یا سوری حمله میکنند، مگر میشود در جایی این قبیل حرکات تروریستی مشروع قلمداد شود و در جایی دیگر آنها را مبارزین راه آزادی (باز های آزادی) قلمداد نمود. موضوع انقدر ساده لوحانه میشود که در رسانه ملی کشور از گروه های تروریستی علی الخصوص پ ک ک در سوریه بعنوان مبارز، پرچم و عکس اوجالان را بعنوان آزادی خواه نشان میدهند که این نشان دهنده سطحی نگری در رسانه های فارسی زبان است. این موضوع ما را به یاد ضرب المثلی می اندازد که آتش خانه همسایه آتش خانه توست، اگر روزی خانه همسایه تو آتش گرفت و شما از این موضوع خوشحال شدی بعید نیست که این آتش به خانه شما نیز سرایت کند.

با این تفاسیر چرایی ورد ترکیه به سوریه و مبارزه با تروریست های زیر شاخه پ ک ک با این سرطان بدخیم تجاوز محسوب میشود؟!

رسانه های فارسی زبان از درک این موضوع غافل هستند که آنها اهداف کردستان سرخ و آزاد سازی هر چهار کردستان را در رویاهای خود جستجو میکنند و آنها اکنون توانستند در سوریه و عراق به این آرمان دست پیدا کنند و همچنین سازمان های تروریستی کردی توانستند زیر حمایت غرب و متاسفانه برخی کشورهای منطقه تبدیل به یک نیروی تاثیر گذار بشوند برای مثال حاکمیت سوریه از پ ک ک برای ضربه زدن به ترکیه حمایت میکرد و آنها را تحت قیومیت خود داشت و آنها را در لبنان در مناطق تحت اشغال سوریه تمام و کمال حمایت میکرد هیچ وقت مثل عزیزان وطنی ما فکر اینجا را نمیکردند که آنها بتوانند بعنوان یک نیروی موثر در منطقه تبدیل شوند و اربابان دیروز را ببلعند! وقتی به عملکرد آنها در سوریه و عراق نگاه میکنید مناطق تحت کتترل خود را از ساکنان غیر کرد با توسل به ترور و خشونت از مناطق خود آواره دیگر نقاط میکنند ترکیب جمعیت را به نفع کردها تغییر میدهند.

وقتی کردها تمام عیار علم دفاع از هم تباران خود را رسمیت می بخشند و حتی عده ای از ایران برای دفاع از آنها به سازمان تروریستی پ ک ک می پیندند و حتی برخی نمایندگان کرد صدای آنها در مجلس ایران نیز میشوند و صدای آمریکا و بی بی سی گرفته تا صدا و سیما تما قد از آنها دفاع میکنند همه آنها یکسو حرکت میکنند و ترک ستیزی را در خبرها بصورت آشکار و یا جهت دار مشاهده میکنید غافل از این هستند که این تفکر تروریستی برای تمامیت ارضی ایران نیز به اندازه ترکیه خطرناک است .

آیا موفقیت ترکیه در مبارزه با سازمان های تروریستی در تضاد با منافع ملی ایران است؟

من به رغم سیاست های یک بام و دو هوای سیاستگذاران کشور با مسئله کردها در منطقه آنها را از نظریه فکری دنبال رو پان ایرانیست ها میدانم ونظریه خوش باورانه هر جا کرد است آنجا ایران است این در حالی است که اکثر احزاب و فعالین کرد همه آنها در پی استقلال هستند و نقطه مشترک تمام کردها در کرد بودن آنهاست برای نشان دادن این موضوع کافیست به عشیره بارزانی ها نگاه کنید که چطور در گذشته و اکنون عمل نموده اند و به باور تمام سازمان ها و تشکیلات کردی تفکر تشکیل کردستان و آزادی کردستان از یوخ کشورهای اشغال کننده هستند حال باید پرسید چطور رسانه های فارسی زبان کور کورانه از این تروریستها دفاع میکنند ؟

با نگاه به حقوقی که توسط ترکیه به کردها داده شده به هیچ وجه قابل مقایسه با حقوق کردها در ایران نیست کردها در ترکیه تشکیلات احزاب رادیو و تلوزیون و روزنامه های خود را دارند در حالی که در ایران حداقل اینها نیز برای آنها وجود ندارد پس این استاندارد دوگانه ناشی از چه ضرورت هائیست؟ آنهایی که دنبال منافع ملی ایران هستند باید آگاهانه به بررسی موضوع بپردازند اگر کشورهای منطقه همسو و هماهنگ عمل کنند میتوانند برنامه های تجزیه طلبانه آنها را در نطفه خفه کنند ( بارزانی در عراق ) و ریشه های نا امنی در تمام کشورها مشترک هستند را در منطقه خشک کنند اگر غیر این فکر کنند دیر یا زود آتشی که در خانه همسایه افتاده است وارد خانه ما خواهد شد و قبل از انکه دیر شود تغییر در گفتار خود شوند برای رسیدن به اهمیت موضوع میتوان به گذشته این حرکات فتنه انگیز از قبیل قاسملو، سمیتقو و عبیدالله را باید در گونه خاک خورده تاریخ برای جوانان آگاه سازی به تاریخ توصیه کرد که باز به تاریخ دچار نشویم و برای زندگی صلح آمیز باید همیشه قدرتمند باشیم .

یک ضرب المثل : کردها تروریست نیستند ولی تمام تروریست های منطقه از اسلام گرا تا چپ کردها هستند.

نویسنده و تحلیل : تولیرلی