کلماتی مانند اهورامزدا، اعلام دستمزد عادلانه، حق خودمختاری ملل و حق پناهندگی، حقوق زنان، لغو برده‌داری و ... كه سبب شده برخی این استوانه را نخستين منشور حقوق بشر بدانند، هیچکدام در آن نیامده است و زاییده ترجمه غلط و مغرضانه از آن است.

ادامه ی مطلب را از لینک زیر مطالعه فرمایید:

http://yolpress.ir/?p=58545