ایجاد همگرایی و اتحاد به وسیله ی رسانه ها از مهمترین دغدغه های جامعه اطلاعاتی  و اماریست از اینرو سعی داریم  به بررسی و ارزیابی نسبت رسانه ها و مطبوعات در همگرایی و اتحاد ملی  آزربایجان جنوبی با در نظر گرفتن شرایط کنونی، جایگاه و نقش انها پرداخته چرا که نقش رسانه در دنیای کنونی از یک روند ساده ی اطلاع رسانی معمولی فراتر و تا مرز تأثیر گذاری در بطن و مدیریت افکار عمومی گسترش پیدا کرده است. از انجایی که طی  سالها منافع و خط مشی ملت تورک آزربایجان جنوبی و در راستای آن حرکت ملی روشنی و تجلی نموده بلکه سبب فراگیری و نفوذ آن بی شک همین اندک رسانه های موجود میباشند

در ششم نوامبر سال 1852 ميلادي كاميلو كاوور روزنامه نگار 42 ساله نخست وزير پيه مونته و ساردنياي ايتاليا شد. وي بزرگترين نقش را در احياء ايتالياي واحد نزديك به چهارده قرن پس از زوال امپراتوري روم غربي ايفاء كرد شاید بتوان گفت تنها ابزار وی روزنامه او ريسورجي منتو و مقالات آتشين و ميهني اش بود. اين نخستين مورد در طول تاريخ است كه يك روزنامه تا اين حد در تامين وحدت يك كشور و اقتدار آن موثر واقع شده است.

با بررسی اجمالی رسانه های موجود در حرکت ملی آزربایجان جنوبی میتوان متوجه شد  که رسانه های موجود و افراد فعال در این زمینه گاهی با صرف هزینه های شخصی و فردی خود در این زمینه مشغول و از خود گذشتگی دارند. قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه وبررسی رویدادهای گذشته و محتمل اینده از اینکه در نقطه شلوغ خبری دنیا قرار گرفته ایم حکایت دارد اما نقش رسانه های خبری ما چیست و کجای کار قرارداریم پرسشی است که  نه تنها فعالین این حوزه بلکه تمامی روشنفکران را به اندیشه  وامیدارد

بی شک تاثیر گذاری و جهت دهی رسانه در اینده حرکت ملی غیر قابل انکار است

رسانه هایی که داری اتاق فکر مبتنی بر ارمانهای حرکت ملی باشند وایجاد فضایی برای تمامی روشنفکران ، احزاب و شخصیت ها با همه گرایشهای فکری حرکت ملی جهت تعامل و گفتگو ایجاد نمایند چرا که ضرورت آنالیز وضعیت موجود در  منطقه و به تبع آن حرکت ملی   آسیب شناسی آن سبب بکارگیری تمامی ظرفیت های حرکت ملی وضرورت اتحاد و تعمیق هرچه بیشتر بیداری ملی در سطح جامعه تورک آزربایجان جنوبی را در پی خواهد شده همانا وظیفه ذاتی رسانه نقد  و به چالش کشیدن ودر نهایت پل روشنفکران جامعه با  اعماق فکری با سلایق گوناگون همان جامعه میباشد

لازمه ایجادرسانه هایی در سطح بین المللی بر پایه حرفه ای گری، تربیت نیروهای متخصص اکادمیک  و وجود حامیان مالی است. که با اتحاد نظر برروی نکات مثبت و مشترک اندیشه ها و ارتباط گیری در سطح وسیع فعالین ملی ، احزاب و شخصیت ها و در نهایت حرکتی عظیم  رسانه ای تاثیر گذار خواهد بود.