تبریز مه آلود رمانی چهار جلدی می باشد که توسط نویسنده شهیر آذربایجان، محمد سعید اردوبادی تهیه شده است، این کتاب در اصل به زبان ترکی و با نام دومانلی تبریز می باشد که توسط آقای سعید منیری به فارسی ترجمه شده است.

کتاب در واقع روایتی بسیار دل انگیز از تاریخ مشروطیت می باشد. محمد سعید اردوبادی در سال 1250 شمسی در اردوباد بدنیا آمد و در سال 1329 در باکو دیده از جهان فروبست او از کادرهای سیاسی سوسیال دموکراتهای قفقاز بود و در ستاد جنگی ستارخان حضور داشت و از مسائل پشت پرده اطلاع داشت، و به علت داشتن ذوق و قریحه سرشار داستان نویسی و با قدرت بیان بسیار بالا حوادث اتفاق افتاده را به تصویر کشیده است.

برای دریافت جلد اول از لینک زیر استفاده نمایید:

https://app.box.com/s/gtncqcfbui4tgseihg472ny84bxlr4ip

برای دریافت جلد دوم از لینک زیر استفاده نمایید:

https://app.box.com/s/3woascly07tf1hycwgimoz5idr8prmp4

برای دریافت جلد سوم از لینک زیر استفاده نمایید:

https://app.box.com/s/eyykscbk1yzt3xclzh5vvfa321wt5nws

برای دریافت جلد چهارم از لینک زیر استفاده نمایید:

https://app.box.com/s/dr1nhrmnhbzroto1h2h5dv64ihs44qyi