آذوح: با رای فدراسیون والیبال عبدالرضا علیزاده و آرمین تشکری به دلیل اعتراض به شعارهای تماشاگران و ترک زمین مسابقه دو جلسه از حضور در مسابقات محروم گشتند.

به گزارش یول‌پرس، با نظر به اینکه مطابق گزارش ناظر مسابقه بین تیم های سازمان عمران شهرداری ساری و شهرداری اورمیه، در خصوص رفتار دور از انتظار عبدالرضا علیزاده و آرمین تشکری که با ترک زمین مسابقه و ورود به جایگاه تماشاگران نظم مسابقه را تحت تاثیر قرار داده اند و عمل ایشان از مصادیق رفتار غیر ورزشی و خارج از نزاکت تشخیص گردید، بنابراین با استناد به ماده ۱۰ آئین نامه انضباطی به ویژه بندهای ۳۸ و ۲-۳۹ هر یک از این بازیکنان به دو جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات محکوم گردیدند.

همچنین سرمربی تیم شهرداری اورمیه به لحاظ کنترل نکردن بازیکنان تیم خود به تذکر کتبی با درج در پرونده و دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید

نتیجه بازی هم سه بر صفر به نفع تیم عمران ساری اعلام گردید و باخت فنی شهرداری اورمیه محسوب شد.

تیم والیبال شهرداری اورمیه روز چهارشنبه در اولین بازی پلی آف مقابل کاله در دورنالار یوواسی آرمین تشکری و عبدالرضا علیزاده را به خاطر محرومیت، مجتبی میرزاجانپور را به خاطر مصدومیت، محمدرضا حضرت پور و مرتضی شریفی را به خاطر حضور در اردوی تیم ملی در ترکیب خود نخواهد داشت!

تیم والیبال اورمیه در وضعیتی شبیه تیم فوتبال تیراختورسازی قرار گرفته است.